Resident Evil 5 – Worship Area

Resident Evil 5 – Worship Area

เราจะยังคงอยู่ในซากโบราณกันต่อจาก Chapter 4-1: Caves เดินขึ้นมาด้านบน เราจะเจอประตู เมื่อเราสำรวจ จะพบว่า เราจะต้องหา ชิ้นส่วน 3 อัน มาวางเพื่อเปิดประตู อันแรกให้เราเดินไปด้านซ้าย (หันหลังให้ประตู แล้วเลี้ยวขวา) เราจะเจอฉาก ที่ชนเผ่าพื้นเมือง ใช้เครื่องยิงพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะคล้ายๆเลเซอร์ เป็นทางยาว ให้เราข้ามไปให้ได้ เราจะเจอศัตรูรออยู่อีกด้าน และศัตรูที่อยู่ด้านบน คอยยิงธนูใส่เรา เมื่อกำจัดได้หมด ให้เราเดินขึ้นบันได มาตรงจุดที่มีพวกยิงธนูเคยยืนอยู่ เราจะเจอแท่น เมื่อสำรวจแล้ว เราก็จะได้เหรียญ Sea Emblem มา (ตามรูปด้านบน) เดินกลับมายังจุดที่มีแสงอาทิตย์ยิงผ่าน โดยเราจะต้องกะจังหวะให้แสงอาทิตย์ผ่านไป แล้วรีบวิ่งไปตามทาง (ที่แสงอาทิตย์ผ่าน) ซึ่งเราจะสามารถหลบแสงได้จากช่องว่างที่อยู่ตามกำแพง จากนั้นเดินมายังจุดที่คริสจะต้องส่งตัวเชว่า ให้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่ง เพื่อขึ้นไปเก็บเหรียญด้านบน (ตามรูปด้านบน) เราก็จะได้เหรียญ Sky Emblem หลังจากได้เหรียญที่ 2 เดินข้ามมาฝั่งขวา หลบแสงจากพระอาทิตย์ มาตามทาง จนสุดด้านขวา เราก็จะเจอเหรียญที่ 3 คือเหรียญ Earth Emblem เดินกลับมาที่ประตู แล้วเอาเหรียญทั้งหมด ใส่ไปในช่อง จะทำให้ประตุเปิดออก จากนั้นเดินขึ้นมาด้านบน (ระวังศัตรูที่จะคอยยิงธนูระเบิดใส่เราด้วย) เราจะเจอประตูบานใหญ่ เมื่อเปิดเข้าไป เราก็จะเข้าไปในส่วนด้านในตัวอาคาร ซึ่งจะเจอประตูที่เป็นรูปพระอาทิตย์ อยู่ด้านใน เข้ามาด้านใน เราจะต้องแก้ปริศนา โดยการหมุนแท่นหิน เพื่อให้แสงส่องไปยังแท่นที่เป็นลิฟต์ลงไปด้านล่าง โดยแท่นที่เป็นลิฟต์จะมีพื้นสีขาว หรือสามารถสังเกตได้จากจุดกระพริบสีเหลืองในแผนที่ก็ได้…

Read More