Resident Evil 4 – Separate Ways – เนื้อเรื่องเอด้า

Resident Evil 4 – Separate Ways – เนื้อเรื่องเอด้า

เนื้อเรื่องนี้ จะเป็นเหมือนโหมดพิเศษ จะเป็นเนื้อเรื่องที่ตัวละครหลัก คือ เอด้า ที่ได้รับภารกิจ แล้วเนื้อเรื่องจะดำเนินไปพร้อมกับลีออน ซึ่งในบางครั้งเนื้อเรื่องของทั้ง 2 คน ก็จะทำให้มาเจอกันบ้าง โดยจะมีด่านต่างๆที่น้อยกว่าของลีออน Chapter 1 : Ring The Church Bell – เริ่มต้นด้วย เอด้าจะถูกส่งเข้ามาในพื้นที่ เพื่อมาหาข้อมูลของเชื้อไวรัส โดยได้รับคำสั่งมาจากเวสเกอร์ เอด้าจะเข้ามาในหมู่บ้าน ที่มีศพของตำรวจที่มาส่งลีออนถูกเผาอยู่กลางหมู่บ้าน ซึ่งขณะที่กำจัดชาวบ้านอยู่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลีออนถูกพวกชาวบ้านรุมโจมตีอยู่พอดี เวสเกอร์จะติดต่อกับเอด้าและบอกว่า ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกควบคุมเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะโจมตีบุคคลภายนอกโดยอัตโนมัติ เวสเกอร์จะสั่งให้เอด้าไปสั่นระฆังก็จะทำให้ชาวบ้านสงบลงได้ ให้เรายิงศัตรูและหาเก็บของตามบ้านไปสักพัก แล้วจะมีฉากที่ไก่ขึ้นไปทิ้งกุญแจไว้บนหลังคา ก็ให้เราเดินไปใกล้ๆบ้านหลังนั้น แล้วจะมีคำสั่งให้เอด้ายิงสลิงค์ (Hook Shot) เพื่อโหนตัวขึ้นไป เก็บกุญแจได้แล้ววิ่งไปเปิดประตูที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่หน้าประตู ด้านในเราจะเจอพ่อค้า และจุดเซพอยู่ เดินเข้ามาด้านใน แล้วโดดลงไปด้านล่าง เดินมาตามทางแล้วเราจะปีนบันไดขึ้นมาอีกด้าน เดินมาอีกหน่อยก็จะถึงบริเวณโบสถ์ ให้เราวิ่งอ้อมโบสถ์ลงไปทางด้านขวา เราจะเจอศัตรูถือเลื่อยกำจัดให้ได้ แล้วที่พื้น ให้เราเก็บ Green Catseye มา จากนั้นเดินกลับมาที่หลังโบสถ์ จะมีแท่น ที่เราต้องไขปริศนา แล้วเราจะได้กุญแจประตูโบสถ์มา (Round Insignia) สามารถดูวิธีการแก้ปริศนาได้ใน Chapter 1-3: Gone Fishing โดยหลังจากที่ได้กุญแจแล้วเราจะต้องเอา Green Catseye ใส่ลงไปแทน เดินกลับมาที่ประตูโบสถ์ใช้กุญแจที่เราเพิ่งได้มาเปิดเข้าไปด้านใน จัดการศัตรูให้หมด แล้วปีนขึ้นบันไดทางด้านซ้าย จากนั้นเดินอ้อมมาอีกด้าน เราก็จะเจอแท่นสวิตช์ไฟให้ไขปริศนา เมื่อแก้ปริศนาได้แล้ว ประตูกรงจะเลื่อนลงมาปิดทาง และระฆังก็จะดังขึ้น…

Read More