Dragon Quest II

Dragon Quest II

ณ ปราสาทมูนบรูค 1 ใน 3 แห่งสายเลือดโรโตะ ได้เกิดเหตุร้ายขึ้น เนื่องจากการรุกรานของ นักบวชมาร ฮากอน ทำให้ปราสาทมูนบรูคต้องล่มสลายไป พระราชาสวรรคต และองค์หญิงหายตัวไป แต่มีทหารนายหนึ่งรอดจากภัยครั้งนี้ และได้รีบเดินทางหนีตายไปแจ้งข่าวให้แก่ พระราชาแห่งปราสาทโรเลเซีย 1 ใน 3 สายเลือดโรโตะ เช่นกัน เริ่มเกมส์ เจ้าชายแห่งโรเลเซีย จะได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้ปราบ ฮากอน หลังจากสนทนากับพระราชาจบ ให้สำรวจหีบ จากนั้น ออกจากปราสาท ไปทางทิศตะวันตกจะพบหมู่บ้าน ริริซ่า ไปทางทิศเหนือของหมู่บ้านนี้ จะพบกับ ปราสาท ซามัลโตเรีย ให้เค้าไปหาข้อมูล และคุยกับพระราชา จากนั้นเดินทางไปยังน้ำพุร้อน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก จากปราสาทซามัลโตเรีย เข้าไปจะพบกับชายแก่ จะบอกว่า เจ้าชายแห่งซามัลโตเรีย กลับไปแล้ว จากนั้นให้เรากลับไปที่ปราสาทโรเลเซีย คุยกับพระราชา แล้วกลับไปหมู่บ้าน ริริซ่า อีกครั้ง จะพบกับเจ้าชายแห่งซามัลโตเรีย อยู่ในร้าน INN ให้เข้าไปคุย จะได้เป็นพวก จากนั้นเดินทางไปทางตะวันตกจะพบถ้ำทะเลสาป ข้างในจะได้กุญแจดอกแรกมา เดินทางมาที่สุสาน ทางตะวันตกของหมู่บ้าน ริริซ่า จะพบถ้ำ (ประตู โลล่า) ข้ามไปยังอีกทวีปนึง เดินมาทางทิศใต้เรื่อย ๆ จะพบหมู่บ้าน มูนเปต้า รวบรวมข่าวสาร จากนั้นไปทางตะวันตกจะพบ ปราสาทมูนบรูค ที่ถูกทำลายไปแล้ว เข้าไปข้างในจะพบ วิญญาณทหารมากมาย เข้าไปรวบรวมข่าวสาร…

Read More