Omerta: City of Gangsters

Omerta: City of Gangsters

OMERTA – CITY OF GANGSTERS เป็น เกมแนว simulation ซึ่งในฉากต่อสู้จะเป็นแบบ turn-based โดยเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นในปี 1920 ที่เมือง Atlantic City เราจะรับบทเป็นผู้ที่อพยพมาทางเรือ ซึ่งมีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าพ่อ โดยจะต้องทำงานทุกอย่างที่เสี่ยงต่อการเป็นอาชญากร เริ่มจากงานเล็กๆ การชักชวนคนอื่นให้เข้าแก็งค์เรา

Read More