บทสรุป GTA V ตอนที่66 : Getaway Vehicle (Bureau Raid)

หลังจากที่เราเลือกวิธีเข้าไปเอาข้อมูลในตึก FIB ด้วยวิธีใช้รถดับเพลิงในภารกิจ Architect’s Plans แล้ว เราจะต้องหารถเพื่อใช้ในการหลบหนี โดยในภารกิจนี้จะเหมือนกับภารกิจ Getaway Vehicle ที่เราเคยทำไปแล้ว วิธีการคือ ให้เราไปหารถสี่ประตูที่ไม่ใช่รถของตัวเอง แล้วเอาไปจอด ในจุดที่เราจะเอาไว้หนี หลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราเอารถไปจอดเรียบร้อย ให้เราโทรศัพท์ไปหาเลสเตอร์หรือแฟรงค์กิ้นก็ได้ จะเป็นการบอกจุดที่เราเอารถไปจอด ก็จะจบภารกิจ

Related posts