[วิธีเล่น] Tropico 5 – Interface

  1. ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ไล่ตั้งแต่ วันที่ , เมนูปรับความเร็วของเกม ส่วนบรรทัดล่างก็จะเป็น จำนวนเงินที่เรามี จำนวนประชากรบนเกาะ และเปอร์เซ็นประชากรที่สนับสนุนเรา (ให้เป็นผู้นำเกาะ)
  2. แผนที่ขนาดย่อ – จะบอกรายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง และทรัพยากรต่างๆ ซึ่งจะแยกเป็นสี ให้เราดู
  3. Action Icons – จะเป็นคล้ายๆกับเมนูลัดต่างๆ ตั้งแต่เมนูสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลบนเกาะต่างๆ (รายละเอียดของเมนู ดูด้านล่าง)
  4. Missions – ภารกิจที่เราได้รับมอบหมายในขณะนั้น ซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะได้รางวัล
  5. กรอบหน้าต่างนี้จะแสดงขึ้นมาในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ เช้น มาผู้อพยพขึ้นมาบนเกาะ หรือในรูปด้านบนก็คือ กำไรที่เราได้จากการส่งสินค้าออกไปขาย

รายละเอียด Action Icons

Build Menu – เราสามารถกดคลิ๊กขวาที่หน้าจอได้เลย เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว จะเป็นเมนูของสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยจะแยกประเภทอีกทีนึง เช่น สิ่งก่อสร้างประเภทบ้าน, สิ่งก่อสร้างประเภททำไร่ทำสวน เป็นต้น

Almanac – เมนูนี้จะเป็นการดูรายละเอียดของสิ่งต่างๆบนเกาะ ตั้งแต่รายได้ รายจ่าย จำนวนประชากร การศึกษา การว่างงาน เป็นต้น (จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลเชิงสถิติ)

Dynasty Members – เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ เมื่อเราสามารถสร้างครอบครัว หรือญาติของเราได้ (สามารถสร้างได้จากการรับเควสต่างๆ แล้วเราเลือกรางวัลเป็นเพิ่มครอบครัว) โดยสิ่งที่น่าสนใจจะอยู่ตรงที่ ความสามารถของคนที่เราสร้าง จะสามารถเลือกความสามารถ ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของเราง่ายขึ้น เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เป็นต้น แถมยังสามารถเก็บประสบการณ์ไปเพิ่มเลเวลได้อีกด้วย

Research – เมื่อเราสร้างเมืองจนมีระดับไอคิว ถึงระดับนึงแล้ว (สร้างพวกห้องสมุดหรือโรงเรียน) เราจะสามารถเลือกวิจัยสิ่งต่างๆได้ ซึ่งการวิจัยนี้ จะทำให้มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มขึ้น

Edicts – เป็นคำประกาศที่เราสามารถสร้างขึ้น เพื่อให้ประชากรของเราปฏิบัติตาม (เหมือนออกกฎหมายนั่นแหละ) แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการออกประกาศเพื่อช่วยประชาชน เช่น การช่วยเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัย หรือเรื่องของการลดภาษี เป็นต้น

Constitution – เป็นการออกประกาศอีกอัน แต่อันนี้เราจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเราวิจัยสิ่งต่างๆ จนเข้าสู่ยุคใหม่ เสียก่อน

Trade – เป็นการเปิดเมนูของท่าเรือ โดยเราสามารถส่งทรัพยากรเราออกไปขายยังประเทศอื่นได้ และยังสามารถสั่งซื้อของจากที่อื่นได้ด้วยเช่นกัน

Overlays – เป็นการดูสิ่งต่างบนแผนที่ เช่น พื้นที่ในการทำไร่หรือปลูกสิ่งต่างๆ ความหนานแน่นประชากร หรือพื้นที่ประสบภัย โดยจะแสดงเป็นตารางสีต่างๆ (สีแดงคือน้อย >> สีเขียวคือมาก)


 

Related posts