Beholder – ภารกิจ : Bedtime stories

Beholder - ภารกิจ Bedtime stories

เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะสามารถรับได้จากแอนนา ภรรยาของเรา และเป็นภารกิจเสียเงินอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จะไม่มีเวลาจำกัด โดยเราสามารถรับภารกิจได้จากการคุยกับแอนนา แล้วเธอจะบอกว่าเนื่องจากเราเป็นผู้จัดการที่นี่ เพราะฉะนั้นก็ควรจะซื้อวิทยุ (เกี่ยวตรงไหน) โดยเธอจะให้เหตุผลว่า อยากฟังข่าวบ้าง เพราะก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวหรือรับข่าวสารจากการคุยโทรศัพท์ตลอด

ภารกิจนี้ก็ง่ายๆ (เน้นเสียเงินเป็นหลัก) โดยให้เราไปซื้อวิทยุมาจากพ่อค้า ในราคา $2250 (แพงมาก) เมื่อได้มาแล้วก็เอาไปให้แอนนา ก็จะจบภารกิจทันที ได้ชื่อเสียง 100 RP

หลังจากที่เราเอาวิทยุให้แอนนา แอนนาจะบอกคลื่นความถี่สำหรับเด็กคือคลื่น 81.6 ที่จะเล่านิทานให้ฟัง แม้ว่าฟังแล้วมันจะเศร้า แต่ก็ยังฟังต่อ (เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้ในภายหลัง)

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts