Beholder – ภารกิจ : Horns & Hoofs

Beholder - ภารกิจ Horns & Hoofs

เราจะได้รับภารกิจนี้จากการรับโทรศัพท์สายแปลกๆ โทรมาอธิบายรายละเอียดของธุรกิจตัวเอง และจะขอ (บังคับ) ให้เราทำการรับลีโอ (Leo Gvizdek) ให้เข้ามาอยู่ในอพาร์ทเม้นต์ของเรา จากบทสนทนาจะทำให้เรารู้ว่าลีโอ ถูกหวยแรงงานจำนวนมาก และกำลังเดินทางเพื่อไปรับเงินรางวัล แต่เค้าจะต้องหาที่พักก่อนที่จะเข้าไปรับรางวัล อพาร์ทเม้นต์ของเราคือทางผ่าน จึงเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะดึงให้เค้าเข้ามาพักที่นี่ได้ ปลายสายจะบอกว่าเค้าคือ Horns & Hoofs เมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้ จุดประสงค์ของปลายสายก็คือ ให้เราหว่านล้อมลีโอ ในขณะที่เค้าพักอยู่ที่นี่ เพื่อให้เอาเงินรางวัลที่ได้มาลงทุนในกิจการของ Horns & Hoofs นั่นเอง

เมื่อเรารับภารกิจนี้มาแล้ว เราจะยังไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้ เพราะเราจะต้องไปทำภารกิจทางฝั่งของลีโอก่อน (หลังจากรับลีโอมาอยู่แล้ว ลีโอจะมีภารกิจให้เราช่วยอีก 2-3 ภารกิจ) จนถึงภารกิจ All-in ซึ่งลีโอจะขอคำแนะนำจากเราว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดี ถึงตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือก ลงทุนในธุรกิจทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ “invest in Cattle Development will” เมื่อเลือกข้อนี้ก็จะทำให้ลีโอย้ายออกไปแล้วภารกิจสำเร็จทันที (ได้รางวัลเป็นเงิน +$5000)

หากเราเลือกข้อนี้ สุดท้ายแล้วลีโอจะโดนหลอกเอาเงินไปจนหมด แล้วเค้าก็จะโดนไล่ออกจากงาน (สูญสิ้นทุกอย่าง)

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts