Beholder – ภารกิจ : Making up

Beholder - ภารกิจ Making up

เป็นภารกิจต่อเนื่องจาก Great offer หลังจากที่เราเอาปลากระป๋องไปให้พ่อค้า เพื่อเอาไปขายต่อ วันต่อมาพ่อค้าจะบอกกับเราว่าสามารถขายปลากระป๋องได้เงินแค่ $1500 เมื่อเรากลับไปคุยกับโจนส์เค้าก็จะโกรธมาก และเป็นที่มาของภารกิจนี้

ในภารกิจนี้จะมีเวลาให้เราทำ 72 ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหา จากที่ตกลงกับโจนส์ว่า เราจะต้องเอาเงินที่ได้จากการขายปลากระป๋องมาให้ $3000 แต่เราขายได้แค่ $1500 ทำให้เราต้องหาเงินมาคืนอีก $1500 หรือเราจะเลือกวิธีใช้ ชื่อเสียงก็ได้ (150 PR) เมื่อเคลียปัญหาเรียบร้อยแล้ว ก็จะจบภารกิจ และสักพักโจนส์ก็จะย้ายออกทันที

หากเราทำไม่สำเร็จ โจนส์ก็จะย้ายออกเช่นกัน แต่เราจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในตอนท้ายเกม

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts