Beholder – ภารกิจ : Patriotic production

Beholder - ภารกิจ Patriotic production

หลังจากที่เราสามารถกู้ระเบิดได้สำเร็จ ในภารกิจ Tick tock BOOM! เราจะได้รับโทรศัพท์จากบุคคลปริศนา เนื่องจากเราทำการปลดระเบิดได้ เลยทำให้แผนการของเค้าไม่สำเร็จ เค้าจะบังคับให้เราสังหารอินก้า (Inga Birkenfeld) เพราะเธอกำลังทดลองทำแก๊สที่จะเปลี่ยนคนไปเป็นเครื่องมือในการขุดเหมืองและเป็นหทารแนวหน้าที่จะไม่รู้สึกกลัว และกลุ่มคนที่จะถูกทดลองหรือใช้แก๊สตัวนี้ก็คือคนที่โทรมาหาเรานั่นเอง

ในภารกิจนี้จะไม่มีเวลาจำกัด แถมเราเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ (สามารถช่วยอินก้าหนีออกนอกประเทศด้วยภารกิจ Saving a life) แต่ถ้าทำภารกิจนี้สำเร็จ เราจะได้เงิน $5000 เป็นรางวัล

สำหรับคนที่ต้องการจะสังหารหรือจัดการกับอินก้าสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่1 ถ้าใครเคยคุยกับอินก้าก่อนหน้านี้เรื่องการไอของเธอ เราจะสามารถเอายาพิษ (Arsenic หรือ Rat poison) ให้เธอกินได้ (หากไม่ได้คุยเรื่องอาการไอ สามารถคุยใหม่ได้) โดยเราจะเสียค่าหว่านล้อม ด้วยชื่อเสียง 2000 RP

วิธีที่2 เราสามารถใช้ลูกสาวของเธอ (เจอด้า) ที่มีความคลั่งชาติอย่างแรงกล้า เป็นคนจัดการแม่ของเธอได้ ด้วยการคุยกับเจอด้า เรื่องเกี่ยวกับแม่เธอที่คิดจะทรยศประเทศ แต่เจอด้าจะไม่เชื่อและให้เราไปหาหลักฐานมา ด้วยการค้นหาไอเท็มในห้องของอินก้า เราจะเจอ เงินตราต่างประเทศ จากนั้นกลับมาคุยกับเจอด้า เธอจะทำการเขียนรายงานแจ้งจับแม่ตัวเอง แต่เราจะเสียค่าชื่อเสียง 1000 RP ในการหว่านล้อมด้วย

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts