Beholder – ภารกิจ : Unexpected turn

Beholder - ภารกิจ Unexpected turn

เราจะได้รับภารกิจนี้จากกระทรวง หลังจากที่ทำภารกิจ No more propaganda ไม่สำเร็จ โดยเราจะต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนระเบิดรถกระจายเสียง ภายในเวลา 36 ชั่วโมง

ในภารกิจนี้ จะมีผู้เช่าที่สามารถเป็นผู้ต้องสงสัยได้ 3 คน (เป็น 3 คนที่ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องหรือภารกิจสำคัญ) คือ Anjei Rothaar , Margaret Zauer และ Rowena Petracke

ส่วนวิธีการทำภารกิจนี้คือ ให้เราไปสำรวจที่รถกระจายเสียง เราจะเจอชิ้นส่วนที่ยังประกอบไม่เสร็จ (Unfinished device) หลังจากนั้นเข้าไปค้นในห้องของ Rowena Petracke เราจะเจอชิ้นส่วนแบบเดียวกัน ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า Rowena Petracke คือคนที่วางระเบิดรถกระจายเสียง

ในภารกิจนี้จะมีบั๊คทำให้เราไม่สามารถรายงานว่า Rowena Petracke คือคนวางระเบิดได้ หากก่อนหน้านี้ เราเข้าไปค้นห้องของ Rowena Petracke แล้วเอาไอเท็ม Unfinished device มาเขียนโปรไฟล์ก่อนจะทำภารกิจนี้ จะทำให้เราไม่สามารถรายงาน Rowena Petracke ได้อีก (หลักฐานถูกใช้ไปแล้ว)

วิธีแก้ก็คือให้เราเอา Unfinished device ไปไว้ในห้องของ Margaret Zauer แล้วทำการรายงานว่า Margaret Zauer เป็นคนวางแทน

ส่วน Anjei Rothaar ห้ามเราเอา Unfinished device ไปวางหรือรายงานเค้า เพราะเราจะโดนเค้าฆ่าทิ้งทันที

หากทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จ เราจะโดนปรับเงิน $2000

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts