Beholder – ภารกิจ : Weather at home

Beholder - ภารกิจ Weather at home

ภารกิจนี้จะได้รับหลังจากที่เราหาแอปเปิ้ลมาให้มาธ่าได้แล้วใน Seasonal fruit โดยจะเป็นภารกิจตามคำแนะนำของหมออลูเซียสอีกหนึ่งภารกิจ ที่เราจะต้องให้มาธ่ากินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และจะต้องดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นด้วย ก้เลยเป็นที่มาของภารกิจนี้นั่นเอง

ภารกิจนี้จะเวลาให้เราทำภารกิจ 24 ชั่วโมง ซึ่งเราจะต้องหาเครื่องทำความร้อน (Heater) มาให้กับแอนนาเพื่อให้ห้องที่เราอยู่รู้สึกอุ่นขึ้นมา ส่วนวิธีการหานั้น ก็คือการซื้อจากพ่อค้านั่นเอง ในราคา $2250 เมื่อได้เครื่องมาแล้วก็เอาไปให้กับแอนนาก็จะจบภารกิจ

หากเราทำสำเร็จจะได้ชื่อเสียง +450RP ถ้าไม่สำเร็จจะเสีย -50RP

กลับไปหน้ารวมภารกิจ >>

Related posts