Birthdays the Beginning : Challenge7 Birth of BRACHIOSAURUS

Birthdays the Beginning : Challenge7 Birth of BRACHIOSAURUS

มาถึง Challenge สุดท้ายแล้วกับเกม Birthdays the Beginning โดยใน ด่านนี้จะเป็น Challenge 7 Birth of BRACHIOSAURUS (ด่านสุดท้ายในเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch) ส่วนเวอร์ชั่น PS4 จะมีทั้งหมด 10 ด่าน

Challenge 7 Birth of Brachiosaurus

เงื่อนไขในด่านนี้
Time Limit : C.Y. 2,000,000
Avatar Status : Lv.10 HP2600
Cube Status : Size Large
Temperature : 32 ํC
Special Conditions : Terrain T33 or above cannot be changed.

ในด่านนี้เราจะต้องให้กำเนิด ไดโนเสาร์พันธุ์ Brachiosaurus (No.131) โดยเงื่อนไขในการเกิดนั้น อุณภูมิในน้ำจะต้องอยู่ที่ 46 ํC ความชื้น 9-63% จะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อ Eorapter อย่างน้อย 35,600 ตัว (ตอนนี้มีอยู่ 0 ตัว) และ Pteranodon อย่างน้อย 34,400 (ตอนนี้มีอยู่ 0 ตัว)

ลักษณะแผนที่ในด่านนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ช่อง โดยเราจะไม่สามารถปรับระดับกำแพงที่กั้นแต่ละช่องได้ ทั้ง 4 ช่องจะแบ่งเป็นน้ำ 2 ช่อง พื้นที่อุดมสมบูรณ์ 1 ช่อง และพื้นที่แห้งแล้ง (พื้นที่โล่ง) อีก 1 ช่อง

ความยากของด่านนี้คือ เราจะต้องพัฒนาสายพันธุ์ไดโนเสาร์ตั้งแต่ Eorapter เลย และอีกอย่างคือเวลาที่มีให้เราเล่นค่อนข้างน้อย โดยรวมแล้วเราจะต้องพัฒนาสายพันธุ์ทั้งหมดอย่างน้อย 3 สาพันธุ์ ซึ่งจะเริ่มจาก

  1. พัฒนา Dimetrodon ให้ได้ Eorapter
  2. พัฒนาสายพันธุ์ Eorapter ให้ได้ Pteranodon
  3. พัฒนาสายพันธุ์ Eorapter ให้ได้ Brachiosaurus ตัวเป้าหมาย

แนวทางการเล่นในด่านนี้

เมื่อเข้ามาในเกมส์แล้ว เราจะสามารถปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่อุดมสมบูรณ์เลยก็ได้ เพื่อให้เอื้อต่อการเกิด สายพันธุ์ไดโนเสาร์ (ปรับอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ 41 ํC) หรือจะทำการสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่โล่งๆ ด้านขวาบนก็ได้ (ในที่นี้ผมเลือกสร้างในพื้นที่ใหม่)

ให้เริ่มด้วยการปรับระดับพื้นในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ (ช่องซ้ายล่าง) ให้ลดลงเหลือระดับ 1T (พยายามปรับเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นดิน อย่าปรับพื้นน้ำเพราะมันจะทำให้กลายเป็นน้ำทั้งหมด)

จากนั้นให้เราย้ายกลับมาเริ่มทำพื้นที่โล่งด้านขวาบน โดยให้เราสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีทั้งภูเขา (Highland 16T) ทั้งที่ราบสูง แม่น้ำและทะเล ให้อยู่ในรัศมี 31×31 ช่อง ซึ่งก็คือพื้นที่ ที่เราจะทำการวางหินร้อนนั่นเอง

จากนั้น ปรับพื้นที่ที่ไม่ใช้ให้มีระดับที่สูงขึ้นโดยปรับให้อุณหภูมในคิ้วบ์ไปอยู่ที่ประมาณ 21-23 ํC ระหว่างนี้เราจะต้องเข้า-ออกคิ้วบ์หลายรอบ เพราะต้องคอยเติมพลังไปด้วย และรอเวลาที่พื้นที่ใหม่จะมีการเจริญเติบโตของต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

เมื่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราสร้างใหม่ (ด้านขวาบน) เหมาะแก่สิ่งมีชีวิตแล้ว ให้เราทำการวางหินร้อนขนาดกลาง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่ขึ้นอีก 20 ํC ก็จะทำให้พื้นที่นี้เหมาะแก่การถือกำเนิดสายพันธุ์ไดโนเสาร์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว (ให้เราพยายามคงอุณหภูมิคิ้วบ์อยู่ที่ 21-23 ํC)

หลังจากที่วางหินได้สักพัก ก็จะเริ่มมี Eorapter เกิดขึ้นมาและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว หาก Eorapter ไม่ค่อยขยายพันธุ์แปลว่าสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้อต่อสายพันธุ์ไดโนเสาร์ ให้เราทำการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

หลังจากรอไปสักพัก ก็จะเริ่มมีสายพันธุ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมายจนได้ Pteranodon แล้วรออีกสักพักก็จะได้ Brachiosaurus ตัวเป้าหมายต่อไป

*หากเราเห็นว่าเหลือเวลาอีกไม่มากและมีคะแนนมากพอ ให้เราใช้ไอเท็ม Seed of Evolution กับ Eorapter ก็จะทำให้ไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง Brachiosaurus ตัวเป้าหมายด้วย*

Related posts