Factorio – เริ่มเกม ตอนที่4 – การวิจัยเพื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ

เมื่อเรามีไฟฟ้าใช้แล้ว (ดูเพิ่มเติมในตอนที่3 – พลังงานไฟฟ้า) ให้เราเปลี่ยนการขุดแร่เป็นแบบใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาเทคโนโลยีของเรา ซึ่งในเกม Factorio นี้ เราจะสามารถวิจัยเทคโนโลยีต่างๆได้ จากการเลือกแผนภาพ (กด T เพื่อเปิดแผนภาพ เทคโนโลยี) แต่ก่อนที่เราจะสามารถวิจัยได้นั้น เราจะต้องมาสร้างห้องวิจัย หรือ Lab เพื่อทำการวิจัยเสียก่อน

เมื่อเราทำการสร้างห้องแลปได้แล้ว เราจำเป็นจะต้องลากเสาไฟมาไว้ใกล้ๆห้องแลปด้วย จากนั้นทำการเลือกสิ่งที่เราต้องการจะวิจัย (อันแรกสามารถเลือกได้อันเดียว คือ Automation)

จากรูปด้านบน คือ รายละเอียดในการวิจัย Automation โดยเราจะต้องใช้น้ำยาวิจัย (Science pack 1) จำนวน 10 ขวดด้วย และยังสามารถสร้าง โรงงานผลิต (Assembling machine 1) และมือคีบแบบยาว (Long handed inserter) ได้อีกด้วย

เมื่อเราคราฟขวดวิจัยสีแดงได้ 10 ขวดแล้ว ก็ให้เอาไปใส่ไว้ในแลปที่เราเลือกวิจัย Automation ไว้แล้ว จากนั้นรอเวลา เราก็จะสามารถวิจัยเทคโนโลยีขั้นแรกได้แล้ว


 

Related posts