Fallout 4 : เควสย่อย Minutemen – Raider Troubles

เควสนี้จะเป็นเควสที่เกิดแบบสุ่ม แต่เงื่อนไขคือต้องผ่านเควส The First Step เสียก่อน ถึงจะมีโอกาสที่จะทำเควสนี้ได้ เพราะหลังจากที่เราไปรายงานความสำเร็จในเควส The First Step แล้ว Preston Garvey จะถามว่าเรายินดีที่จะช่วยงานเขาอีกไหม ถ้าเราตกลง เขาก็อาจจะมอบหมายเควสนี้มาให้ (หรือบางทีเราอาจจะถามไปเลยว่า มีอะไรให้เราช่วยไหม)

โดยที่เควสนี้เนื้อหาหลักๆ จะคล้ายกับเควส The First Step เลย คือเมื่อเรารับเควสแล้ว เราต้องไปคุยกับชาวบ้านที่ยังรอดอยู่ภายนอก เพื่อชักชวนมารวมกลุ่มกับเรา แล้วชาวบ้านก็จะให้เราไปจัดการศัตรู (ซึ่งก็จะสุ่มสถานที่อีกเช่นกัน) และเมื่อเรากำจัดศัตรูได้หมดแล้ว ก็กลับมาคุยกับชาวบ้านอีกครั้ง และกลับไปที่ Sanctuary เพื่อที่จะไปรายงานให้ Preston Garvey รู้ว่า เราได้ทำงานสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

**ปกติแล้วชื่อเต็มๆของเควส Raider Troubles จะตามด้วยสถานที่ เช่น Raider Troubles at Oberland Station หมายถึงให้เราไปช่วยคนที่อยู่ที่ Oberland Station เป็นต้น**


Related posts