Fallout 4 : เนื้อเรื่อง Brotherhood of Steel ตอนที่ 1 – Fire Support

เควสนี้จะเป็นเควสแรกในเนื้อเรื่องของ Brotherhood of Steel โดยเราจะได้รับเควสอัติโนมัติ เมื่อเราเดินเข้าเขตบริเวณ ของเมือง Cambridge อยู่ด้านล่างเมือง Lexington ซึ่งเมื่อเราได้รับเควสมาแล้ว เควสจะบอกให้เราฟังคลื่นวิทยุ และตามไปหาสัญญาณที่ส่งมา ซึ่งปลายทางของเราก็คือโรงพัก Cambridge Police Station ในเมือง Cambridge นั่นเอง

เมื่อเราเดินทางไปถึงบริเวณสถานีตำรวจแล้ว เราจะพบว่าพวกซอมบี้ (Ghouls) ได้เข้าโจมตีสถานีตำรวจอยู่ ให้เราเข้าไปช่วยยิงซอมบี้ให้หมด (จริงๆแล้วเราสามารถหลบอยู่ใกล้ๆ แล้วรอเก็บของจากศพก็ได้) เมื่อจัดการได้หมดแล้ว ให้เราเดินไปคุยกับคนที่ยิงซอมบี้อยู่หน้าโรงพัก แล้วเค้าจะแนะนำตัวเองว่าชื่อ Paladin Danse เป็นสมาชิกของพวก Brotherhood of Steel เมื่อคุยไปสักพัก เค้าจะขอความช่วยเหลือเรา เราสามารถที่จะเลือกช่วยหรือไม่ก็ได้ เมื่อคุยจบก็จะจบเควสนี้ทันที และถ้าเราตกลงที่จะช่วยเขา เราก็จะได้รับเควส Call to Arms โดยอัติโนมัติ

Related posts