Fallout 4 : เนื้อเรื่อง Brotherhood of Steel ตอนที่ 5 – Tour of Duty

ในระหว่างที่เราคุยกับ Paladin Danse ในเควสที่แล้ว (Shadow of Steel) เราจะได้รับเควสนี้แบบอัติโนมัติ

โดยเควสนี้จะคล้ายกับว่า เราได้ตกลง เข้าร่วมกับกองกำลังของ Brotherhood of Steel แล้ว หลังจากนั้น เราจะต้องไปรายงานตัวกับหน่วยต่างๆ อาจจะมีตอบคำถาม และคุยหรือ แนะนำเรื่องทั่วไป ที่เกี่ยวกับ Brotherhood of Steel

Brotherhood007

จากรูปด้านบนเป็นแปลนของส่วนที่เรียกว่า Prydwen โดยเราจะต้องไปคุยกับคน 4 คน ตามลำดับ ดังนี้

  1. ไปคุยกับ Proctor Ingram – เค้าจะแนะนำเราว่า ที่นี่มี workshop และเราสามารถ ใช้ T-60b Power Armor ได้ โดยให้เราไปที่ dock 3
  2. Proctor Teagan – อยู่ด้านในสุดของเรือ โดยเราสามารถหาซื้อของต่างๆได้จากที่นี่
  3. Proctor Quinland – เค้าจะบอกเราว่าถ้าเราเจอพวกแฟ้ม หรือเอกสารงานวิจัยต่างๆ สามารถเอามาให้เค้าได้ แล้วจะมีรางวัลให้
  4. Knight-Captain Cade – จะเป็นคนสุดท้ายที่เราต้องไปหา เมื่อเข้าไปคุย เราจะต้องตอบคำถาม เรื่องต่าง (จะเป็นแบบทดสอบ เกี่ยวกับประวัติสุขภาพ ประมาณนี้) เมื่อตอบคำถามเสร็จเราก็จะจบเควสนี้ทันที

Reward for completing the quest: จะได้รับค่าประสบการณ์

Comments

comments

Related posts