Fallout 4 : เนื้อเรื่อง Brotherhood of Steel ตอนที่ 6 – Show No Mercy

หลังจากจบเควส Tour of Duty เราจะสามารถรับเควส Show No Mercy นี้ได้ทันที ให้เราไปคุยกับ Elder Maxson เมื่อเราไปคุยกับเค้า แล้วเค้าจะบอกให้เราไปเคลียพื้นที่ แถวๆ Fort Strong ซึ่งที่นั่นให้เป็นที่กบดานของพวก super mutants อยู่ แต่เราไม่ต้องกลัว เพราะเค้าจะให้ยืมเครื่องบินที่ติดปืนกล ไปใช้ด้วย (จริงๆแล้วแค่บินไปถึง เครื่องบินก็จะระเบิด หรือไม่ก็รีบบินกลับเลย -*-)

หลังจากรับภารกิจเสร็จ ก็ให้เราเดินออกมาด้านนอก เพื่อขึ้นเครื่องบิน (Vertibird Gunship) ซึ่งตอนนี้เราสามารถเอา Paladin Danse มาเป็นคู่หูเราได้

Brotherhood010

เมื่อเครื่องบินออกตัวแล้ว เราจะสามารถยิงปืนกลจากเครื่องได้ โดยจะมีเทคนิคเล็กน้อยคือ ** ระหว่างทางที่จะไปถึงเป้าหมาย เราจะเจอแมงป่องยักษ์อยู่ในทะเล 2 ตัว ให้เรายิงมันให้ได้ แต่ไม่ต้องยิงให้ตาย แล้วมันจะเดินตามเครื่องบินเรามา เมื่อเรามาถึงเกาะ พวกแมงป่องก็จะซัดกับพวก super mutants เอง ทำให้เราเบาแรงไปได้เยอะ **

เมื่อเครื่องบินไปถึงเกาะแล้ว เครื่องจะบินวนรอบๆก่อน ซึ่งเป้าหมายของเรา คือ Behemoth มันจะคอยปาของต่างๆให้เครื่องเราตก ให้เราจัดการมันให้ได้ หลังจากนั้น พวก super mutants ก็จะทยอยกันออกมา ให้เราจัดการให้หมดอย่าให้เหลือ

Brotherhood012

เมื่อจัดการศัตรูทั้งหมดได้แล้ว ให้เราเดินไปที่ Fort Strong Armory ซึ่งจะอยู่ตรงกลางเกาะเลย เข้าไปด้านใน เราจะเจอ super mutants อีกกลุ่ม (แต่ถ้าเราเอา Paladin Danse มาเป็นคู่หู ตรงนี้จะสบายมาก เพราะ Paladin Danse จะจัดการคนเดียวหมด) เมื่อกำจัดศัตรูที่อยู่ในนี้หมด ให้เราไปคุยกับ Paladin Danse

หลังจากนั้น กลับไปที่ยาน Prydwen แล้วไปรายงานเควสกับ Maxson ก็จะจบเควส

Reward for completing the quest:จะได้รับค่าประสบการณ์และ pulse grenades

Related posts