Fallout 4 : เนื้อเรื่อง Minutemen ตอนที่ 1 – Sanctuary

How to unlock: จะต้องผ่านเควสหลัก When Freedom Calls ก่อน แล้วกลับมาส่งขบวน Minutemen ที่ Sanctuary หลังจากนั้นไปคุยกับ Sturges ถึงจะสามารถรับภารกิจได้

Quest objectives:

  • สร้างเตียงนอน
  • สร้างแหล่งน้ำสะอาดใช้
  • สร้างแหล่งอาหาร
  • ป้องกันฐาน (Sanctuary)

วิธีสร้างเตียงนอน

m0101

หลังจากที่เรารับภารกิจมาแล้ว Sturges จะคุยกับเราถึงเรื่อง การสร้างเมือง Sanctuary ขึ้นมาใหม่ ให้มั่นคงและแข็งแรง

โดยอย่างแรกที่เราต้องฝึกสร้างนั้นก็คือ เตียงนอนนั่นเอง ให้เราไปสำรวจที่ workshop ใน Sanctuary แล้วเลือกหัวข้อ Furniture > Beds

m0102

จากรูปด้านบน เราจะเห็นรายละเอียดว่าเตียงต้องใช้ วัสดุคือ Steel 4 ชิ้น และ Cloth 5 ชิ้น ถึงจะสามารถสร้างได้

เมื่อวัสดุทุกอย่างพร้อม เราก็ห่ที่เหมาะๆที่จะสร้างเตียงได้เลย โดยเราจะสร้างเตียงอย่างน้อยตามจำนวนประชากรที่เรามีอยู่ ณ ตอนนั้น (สามารถดูจำนวนคนได้จาก มุมซ้ายบน ของหน้าจอ)

เมื่อสร้างเตียงครบตามจำนวนคนแล้ว (5 คน) ก็ให้เรากลับไปคุยกับ Sturges

 


วิธีหาแหล่งน้ำสะอาดใช้

m0103

เมื่อสร้างเตียงครบตามจำนวนคนแล้ว กลับไปคุยกับ Sturges แล้วเค้าจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำสะอาดใช้เลย รบกวนให้เราช่วยหาน้ำให้หน่อย

เราก็เดินไปที่โต๊ะ workshop เลย เลือกหัวข้อ Resources > Water เลือกสร้างปั๊มน้ำ (เครื่องแรก)

ให้เราสร้างให้ได้ตามความต้องการของคนในฐาน (ครบ100% หรือสร้างทั้งหมด 2 อัน)

เมื่อสร้างเสร็จก็กลับไปคุยกับ Sturges อีกครั้ง

 


วิธีหาแหล่งอาหาร

m0104

กลับไปที่โต๊ะ workshop เลือกหัวข้อ Resources > Food แล้วเลือกพืชผักที่เราต้องการจะปลูกเลย

ปลูกให้ได้ครบ 100% แล้วเลือกให้คนมาทำงานที่ต้นไม้ที่เราปลูกด้วย (ไม่งั้นมันจะไม่ได้อาหารเพิ่ม)

 


วิธีสร้างเครื่องป้องกันฐาน

m0105

หลังจากที่ทำการสั่งคนไปปลูกผักเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากลับมาคุยกับ Sturges อีกครั้ง ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสร้างเครื่องป้องกันต่างๆ

ไปที่โต๊ะ workshop เช่นเดิม แล้วเลือก Defense > Turrets สร้างให้ความต้องการครบ 100%

แล้วกลับไปคุยกับ Sturges ก็จะจบเควส

 


 

Related posts