Fallout 4 : Inside Job

เควสนี้จะเป็นเควสเสริมเข้ามา ระหว่างเราทำเควส The Molecular Level ถ้าเราให้ Sturges ช่วยสร้างเครื่องให้ ในช่วงที่เรากำลังจะวาร์ปไปที่ The Institute นั้น Sturges จะมอบเทปให้เรา และขอให้เราช่วยก็อปข้อมูล Network ของ The Institute กลับมาให้ด้วย

000-11

ซึ่งเมื่อเราเข้ามาใน The Institute ได้แล้วให้เราเดินตรงมาที่เครื่อง (รูปด้านบน) กดสำรวจ แล้วกด Load Holotape หลังจากนั้นเลือกใส่ Network Scanner เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปที่ Sanctuary ก็ค่อยเอาไปให้ Sturges ก็จะจบภารกิจนี้

** ภารกิจนี้มีขึ้น เหมือนเปรียบว่า เราต้องการเข้าร่วมกลุ่ม Minutemen แน่ๆ เพราะหลังจากภารกิจนี้สำเร็จ ภารกิจหลักส่วนใหญ่ จะเอียงไปทางภารกิจของ Minutemen จนจบเกมส์ **

 


 

Related posts