Fallout Shelter : วิธีหาอาวุธและชุดป้องกัน

การหาอาวุธและชุดป้องกันต่างๆในเกมส์นี้เราสามารถหาได้ 2 วิธี คือ

1.เปิดกล่อง (รูปกระเป๋า ในเมนูด้านขวาล่าง) – ซึ่งกระเป๋าเราจะได้จากการทำเควสหรือเติมเงิน

2.การส่งประชากรออกไปสำรวจโลก (อ่านรายละเอียดการส่งคนออกไปสำรวจ) – วิธีนี้จะเป็นวิธีที่หาของได้ค่อนข้างง่าย แต่จะต้องเตรีมตัวให้ดี ไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นศพอยู่ภายนอกก็เป็นได้ โดยประชากรที่เราจะส่งออกไปนั้น ถ้าเราอยากได้ของดีๆ เราจะต้องใช้ค่า L หรือดวงเยอะๆ โอกาสที่จะได้ของแรร์ก็มีสูงขึ้น (อ่านรายละเอียดเรื่องค่าความสามารถ) และอย่าลืมเตรียมยาไปให้พร้อม ทั้งเข็มและกล่องยา (ได้สูงสุด 25 ชิ้น) เมื่อเราส่งคนออกไปแล้ว อย่าลืมเรียกคนกลับด้วยนะ(มันจะไม่กลับ ถ้าเราไม่เรียก) และเมื่อคนกลับมาถึงฐานแล้ว ก็จะยืนอยู่หน้าประตูให้เราเลือกที่คนนั้น แล้วกดเลือก “Collect” จะเป็นการเก็บของที่เราหามาได้ (อย่าลืมดูช่องว่างที่จะใช้เก็บของด้วย ถ้าช่องเก็บของไม่พอ จะไม่สามารถกดเก็บของได้)

Related posts