Fallout Shelter : ไฟฟ้า อาหาร น้ำ

ไฟฟ้า อาหาร และน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเกมนี้ เราต้องคอยดูให้ทั้งสามอย่างบาลานซ์กัน

เพราะเมื่อประชากรเราเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการใช้ทรัพยากรก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

โดยถ้าเราสร้างห้องเพิ่มขึ้น เราจะต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และประชากรที่เพิ่มขึ้นก็จะต้องการน้ำและอาหารมากขึ้นด้วย

**Tip – แนะนำให้สร้างไฟฟ้า อาหาร และน้ำไว้ให้เพียงพอโดยดูจากขีดที่แถบด้านบน พยายามให้ขีดอยู่ชิดด้านซ้ายเข้าไว้ (ขีดที่อยู่บนแถบ คือ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ แนะนำให้อยู่ด้านซ้ายสักประมาณ 20%)**

ไฟฟ้า – มีความจำเป็นค่อนข้างมาก เพราะถ้าไฟฟ้าไม่พอ น้ำและอาหารจะหยุดผลิตทันที

น้ำ – ช่วยรักษาโรคของประชากรได้ (ขีดสีแดง) ถ้าน้ำมีไม่พอใช้ จะทำให้ประชากรของเราติดเชื้อและอาการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อาหาร – ช่วยเพิ่มพลังชีวิต(ในกรณีที่เสียพลังจากการสำรวจหรือเกิดเหตุร้าย) ถ้ามีอาหารไม่พอ พลังชีวิตของประชากรจะลดลงเรื่อยๆ

** ถ้าน้ำหรืออาหารไม่พอ จะทำให้ประชากรมีความสุขลดลงได้**

Related posts