Fallout Shelter

Released June 14, 2015
Platforms iOS
Developer Bethesda Game Studios
Publisher Bethesda

ผลงานจาก Bethesda Game Studios ที่ทำเกม Fallout Shelter ลงมือถือ (เฉพาะสาวก IOS เท่านั้น) กับเกมแนวสร้างเมือง (ใต้ดิน) โดยเราจะจำลองการเป็นผู้ดูแล Vault ซึ่งจะถูกเรียกว่า Overseer ซึ่งมีหน้าที่ที่จะปกป้องและรักษาฐานใต้ดินอันนี้ให้อยู่รอดจากภัยพิบัติและ ปัญหาต่างๆ ให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขและปลอดภัย

Fallout Shelter เป็นเรื่องราวของมนุษยชาติที่รอดชีวิตมาจากระเบิดปรมาณูในสงครามโลก ซึ่งผลของกัมมันตรังสีจากระเบิดทำให้ผืนดินที่เคยอยู่อาศัยได้ กลายเป็นดินแดนร้าง Wasteland ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ ผู้ที่รอดชีวิตจึงใช้ชีวิตอยู่ในหลุมหลบภัยที่เรียกกันว่า Vault โดยผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้บริหารหลุมหลบภัยแห่งหนึ่ง หน้าที่ของผู้เล่นคือต้องบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัยในหลุมหลบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในหลุมหลบภัย (ในเกมเรียก Dwellers) สร้างห้องสำหรับอยู่อาศัยให้ประชาชน รองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น จัดหาอาหารและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ และที่สำคัญคือต้องป้องกันผู้บุกรุก ไม่ว่าจะเป็นพวกกองโจร และพวกสัตว์กลายพันธุ์ต่างๆ

โดยเกมจะมีลักษณะเป็นแบบ 2มิติ (2D Animation) ใช้ตัวละครดังจากซีรีย์ Fallout อย่างตัว Pip-boy เป็นตัวดำเนินเกมส์ เราสามารถที่จะกำหนด สร้างและหาชุดอาวุธให้คนเหล่านี้เพื่อปกป้องฐานใต้ดินรวมถึงออกสำรวจโลก Wasteland ได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังออกแบบห้องภายในฐานใต้ดินที่แตกต่างกันได้ เพิ่มค่าพลังของผู้คน และเพิ่มจำนวนประชากรได้อีกด้วย ซึ่งทุกๆส่วนนี้ก็หมายถึงการสร้างชุมชนใต้ดิน (Underground Community) ให้เติบโตและยั่งยืน

ใครสนใจสามารถโหลดได้ที่นี่ (เฉพาะ iOS เท่านั้น)

001

 

 


 


 

Related posts