Mad Max : การอัพเกรดฐาน (Projects)

ในแต่ละพื้นที่ จะมีที่ตั้งของฐาน (Stronghold) อยู่ ซึ่งในแต่ละฐานเราก็สามารถอัพเกรด หรือสร้างสิ่งต่างๆภายในฐานได้ โดยสังเกตจาก เวลาเราเดินสำรวจภายในฐาน จะเห็นสิ่งก่อสร้างบางอย่างมีลักษณะโปร่งใส

นั่นคือสิ่งที่เราสามารถสร้างหรืออัพเกรดได้ (ตามรูปด้านบน)

การอัพเกรดฐาน (Stronghold) หรือศัพท์ที่ใช้ในเกม “Projects” ในการอัพเกรดสิ่งต่างๆ จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เราสามารถดูเงื่อนไขในการอัพเกรดโดยการเดินเข้าไปใกล้สิ่งที่เราต้องการอัพเกรด แล้วระบบจะแสดงเงื่อนไข หรือสิ่งที่จะต้องใช้ในการอัพเกรดให้เรารู้

ในบางครั้งเราจะสังเกตว่า สิ่งที่เราจะอัพเกรดเป็นสีฟ้า(โปร่งแสง) นั่นหมายความว่า เรามีของหรือบรรลุเงื่อนไขในการสร้างแล้ว หรือแปลง่ายๆ คือ เราสามารถสร้างสิ่งนี้ได้แล้วนั่นเอง

012

รายละเอียดหรือประโยชน์ที่เราจะได้จากการอัพเกรดฐาน มีดังนี้

Water storage – น้ำจะถูกเติมในกระติกแบบอัติโนมัติ เมื่อเข้ามาอยู่ในฐาน

Maggot Farmพลังชีวิตหรือเลือดจะเติมเอง เมื่ออยู่ในฐาน

Armory – เติมกระสุนเมื่ออยู่ในฐาน (รวมไปถึงมีด กระสุนปืนไรเฟิล และหอกระเบิด).

Oil well – เติมน้ำมันให้รถเราจนเต็ม

Cleanup crew – เมื่อเราทำลายรถศัตรู (ในพื้นที่ฐานของเรา) จะเป็นการเก็บเศษเหล็กแบบอัติโนมัติ

Stockpile – ทำให้ภายในฐานดูหรูหรา สวยงาม และคนในฐาน อาจมีการร้องรำทำเพลงด้วย

Scrap crew – เมื่อไม่ได้อยู่ในเกม ระบบจะทำการเก็บเศษเหล็กให้อัติโนมัติ (ใช้กับระบบออนไลน์)

Survey crew – แสดง Scavenging locations ในแผนที่

Dog and buggy – ปลดล็อค Chum’s Buggy

Related posts