Mad Max : แนะนำหน้าจอ

ระบบเกม Mad Max นั้น มีทั้งขับรถและลงเดิน เพื่อสำรวจสิ่งต่างๆ โดยหน้าจอ interface นั้นก็ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยเริ่มจากด้านซ้ายล่าง จะประกอบไปด้วย

  1. แถบพลังชีวิต
  2. แผนที่ (แบบเล็ก)
  3. กระติกน้ำ – สามารถอัพเกรดได้ที่ Griffe

*ด้านขวาบน (รูปหัวกะโหลก) จะเป็นแถบที่ชื่อว่า Fury หรือพูดง่ายๆ คือ ถ้าแถบนี้เต็ม แล้วเราจะใช้ท่าไม้ตายได้

ส่วนด้านขวาล่าง จะมีแถบ ดังนี้

  1. อาวุธที่ใช้
  2. กระสุนที่เหลืออยู่
  3. น้ำมันรถ
  4. สภาพรถ

โดยข้อ (3) กับ (4) นั้นจะเห็นเมื่ออยู่ในโหมดขับรถ (ตามรูปด้านล่าง)

004

Related posts