Mad Max : As the Wrench Turns

** รางวัลที่ได้จากภารกิจนี้ : สามารถอัพเกรด Chum’s Holy Wrench ได้ **

หลังจากผ่านภารกิจหลัก “Immortal Enemy” ถึงจะสามารถรับภารกิจนี้ได้

ไปที่ Deep Friah’s Temple แล้วเดินเข้าไปคุยกับชัม เพื่อรับภารกิจ

ชัมจะบอกเราว่าหลังจากที่ไป กัซทาวน์ ชัมได้แอบขโมยของบางอย่างมาเก็บไว้ในสถานที่ลับ ให้เราขับรถไปเอา

ขับรถไปที่ Scavenging location (เปิดแผนที่ใหญ่ ตรงจุดสีเทา)

เมื่อมาถึงให้ทำลายประตูทางเข้า เดินเข้าไปด้านใน ระหว่างทางจะเจอศัตรูบ้างประปราย

ในนี้จะมี เศษเหล็ก 8 ชิ้น และ History relic (รูปภาพ) 1 ใบ

ด้านในสุดเราจะเจอ Holy Wrench เมื่อเก็บแล้วก็จะจบภารกิจ

** ตอนออกมาเราจะเจอศัตรูดักซุ่มอยู่ 2 ตัว **

 

Related posts