Mad Max : Beat to Quarters

**รางวัลที่ได้ คือ ปลดล็อค สามารถอัพเกรด Two-Up Bump Bars Ramming Grill ได้ (กันชนรถ)**

ไปรับภารกิจที่ Gutgash **ก่อนรับภารกิจ แนะนำให้เก็บหอกระเบิดให้เต็มและอัพเกรดความแรงของหอกให้เยอะที่สุด**

เมื่อรับภารกิจแล้ว ให้เดินเข้าไปคุยกับคนที่ถือกล้องส่องทางไกล (ตามจุดสีเทาได้เลย)

แล้วเดินลงมาด้านล่างขับรถเราออกไปด้านนอก

ขับไปหาจุดสีเทา จะเจอขบวนรถบรรทุก+รถคุ้มกันอีก2-3คัน

ระเบิดรถบรรทุกทิ้ง แล้วจะมีจุดสีเทาขึ้นอีกจุด

ไประเบิดรถบรรทุกอีกคัน ก็จะจบภารกิจ

**ก่อนออกจากฐาน เราสามารถอัพเกรดกันชน ของรถเราได้เลย**

Related posts