Mad Max : Black Magic

กลับมาที่ฐานของ Jeet เข้าไปด้านใน ขึ้นไปคุยกับ Jeet แล้วก็จะเริ่มภารกิจ ลงมาคุยกับชัม แล้วเราจะได้อัพเกรดรถ จากอุปกรณ์ที่เราได้มา

ให้เราอัพเกรด Thunderpoon เสร็จแล้ว ออกจากเมนู แล้วขับรถออกไปด้านนอก ระบบจะให้เราลองเทสอาวุธใหม่ ด้วยการยิงถังน้ำมัน 3 ถัง

หลังจากเทสเสร็จ ให้เราขับไปที่ Dead Barrel (หรือจุดเขียวบนแผนที่) ขับไปจนถึงหน้าประตู ให้เราพังประตู แล้วขับเข้าไปด้านใน (จะใช้อาวุธอันใหม่ หรือใช้สลิงแบบเดิมก็ได้)

02

เมื่อเข้ามาด้านใน ให้เราทำลายหอยิงจรวด (3 หอ) ระวังกองทัพรถที่จะมาคอยป่วนเราด้วย

ด้านในเราจะเจอประตู (ตามรูปด้านล่าง) **แนะนำให้กำจัดรถให้หมดก่อนที่จะเข้ามาถึงจุดนี้**

03

จะมีสไนเปอร์ยืนอยู่ด้านบน ทั้งซ้ายและขวา กำจัดสไนเปอร์ให้ได้

แล้วใช้สลิง ยิงไปที่จุดสีเขียว แล้วขับรถดึง ให้ประตูพัง เราก็จะผ่านภารกิจ Black Magic

Related posts