Mad Max : Ghosts of the Past

**รางวัลที่ได้ : ปลดล็อครถ Demented Chariot **

สามารถรับภารกิจนี้ได้ที่ Hope (ผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในกรง) ใน Gutgash’s Stronghold หลังจากที่จบภารกิจ “A Sign of the Gods”

ขับรถไปที่ Tomb of the Rider (จุดสีเทา ด้านล่างสุดของแผนที่) เมื่อมาถึงให้ใช้สลิง ยิงไปที่ประตูที่ขวางอยู่ แล้วดึงประตูออกมา

เข้าไปด้านในเราจะเจอรถจอดอยู่

02

ลงมาด้านล่าง สำรวจที่รถ เราจะพบว่ารถไม่สามารถใช้งานได้

ด้านเข้ามาด้านใน จะเจอแกลลอนน้ำมัน ให้เราหยิบไปเติมน้ำมันที่รถ

ขับรถออกมา ชนประตูออกมาเรื่อยๆ จนถึงด้านนอก

ขับกลับ Gutgash’s Stronghold ก็จะผ่านภารกิจ

Related posts