Mad Max : Righteous Work

หลังจากจบภารกิจ Magnum Opus แล้ว ให้ขับรถกลับมาที่ฐาน (ตามจุดสีเขียว) เมื่อลงรถแล้ว ให้เดินไปคุยกับ Chum เพื่อเริ่มภารกิจ หลังจากนั้นสำรวจรอบๆบริเวณนั้น เก็บเศษเหล็ก(Scrap)ให้หมด แล้วเดินไปจุดสีเขียว เดินขึ้นบันได เพื่อไปเก็บฉมวก

เมื่อได้แล้วเดินกลับมาสำรวจที่รถ จะเข้าโหมด อัพเกรดรถ ให้อัพเกรดเครื่องยิงฉมวก กับกันชน

เสร็จแล้วขับรถออกมาด้านนอก ทำลายคบเพลิง โดยเราสามารถยิงฉมวกไปที่คบเพลิง แล้วขับรถดึงมันให้ล้ม ทั้งหมด 3 อัน (จะช่วยลด ระดับอิทธิพล ของฝ่ายตรงข้ามได้)

หลังจากนั้นขับรถไปที่จุดสีเขียว เพื่อซุ่มดูฐานของศัตรู ให้เราส่องกล้องทางไกลดูบริเวณรอบๆฐาน (เราจะเจอจุดดำๆ 3 จุด) แล้วขับรถไปโจมตีฐานมันได้เลย

02

เมื่อมาใกล้ๆฐานศัตรูเราจะต้องกำจัดหอสไนเปอร์ ด้วยการ ยิงฉมวก แล้วขับรถดึงมันให้ล้ม

ขับมาที่หน้าประตู ให้ดึงถังน้ำมันสีแดง ด้านขวาบน (ตามรูปด้านบน) ลงมา จะทำให้ประตูระเบิด ขับเข้าไปได้นิดหน่อย แล้วลงจากรถ

03

เดินเข้าไปจะเจอหน่วยยิงปืนไฟ (ที่ห้อยตัวอยู่ด้านบน) และศัตรูอีกฝูง กำจัดให้หมด แล้วเดินไปทำลายรอกด้านข้าง ตัวที่ห้อยอยู่ก็จะตกลงมาตายเอง

เมื่อกำจัดศัตรูหมดแล้ว สำรวจรอบๆ บริเวณ เก็บของให้หมด จนเราเดินไปถึงจุดสีเขียว เพื่อทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมัน

ที่แท่นขุดเจาะก็จะมีศัตรูอีกฝูงหนึ่งกำจัดให้หมด แล้วเดินไปด้านข้างหยิบแกลอนน้ำมัน แล้วมาจุดไฟ วางไว้ที่แท่นขุดเจาะ ก็จะระเบิด

กลับมาที่รถ แล้วขับไปที่จุดสีเขียว เดินขึ้นด้านบนเราจะเจอชายสวมแว่นตา สะพายของไว้ที่หลังใหญ่มาก ชื่อว่า Griffa (เราอาจจะเจอชายคนนี้แล้วตอนสำรวจฐานของศัตรู)

โดยเราสามารถอัพสกิลของเราเอง เมื่อเราได้เจอ Griffa (ใช้Tokken ในการอัพสกิล เราสามารถหา Tokken ได้จากการทำภารกิจบางอย่าง) ครั้งแรกนี้เราจะสามารถอัพสกิลได้ 3 อย่าง (แนะนำ Longevity เพื่อเพิ่มพลังชีวิต) เมื่อเราอัพสกิลเสร็จเรียบร้อย เราจะตื่นขึ้นมา โดยที่ Griffa ได้หายไปแล้ว

07

หลังจากนั้นกลับมาที่รถ เราจะพบว่ารถเราได้หายไปแล้ว (ไม่ต้องตกใจ) เรากดใช้พลุส่งสัญญาณ Chum ก็จะขับรถมาหาเราเอง เราขับรถออกไปสักพัก จะมีข้อความขึ้นมาให้เราเข้าเมนู อัพเกรดรถ ให้เราอัพเกรด boost แล้วเราจะสามารถเร่งสปีดรถได้เร็วขึ้น หลังจากอัพเกรดรถแล้ว เราจะต้องขับรถไปเทส ด้วยการไปที่จุดกระโดด (ไปที่จุดสีเขียว) เวลาจะกระโดดให้เรากดใช้ boost

เมื่อผ่านจุดเทสไปแล้ว เราจะเจอศัตรู อยู่ 2-3 คัน ให้จะดการให้หมด (จะเร่งสปีดชน หรือใช้ฉมวกก็ได้) ก็จะจบภารกิจนี้

Related posts