Mad Max : Rustle Dazzle

**รางวัลของภารกิจนี้ คือ ปลดล็อครถ Crow Caller **

เราจะสามารถรับภารกิจนี้ได้เมื่อเราผ่านภารกิจหลักที่ชื่อว่า “Immortal Enemy” เสียก่อน

ไปคุยกับ Outcrier เพื่อรับภารกิจ (ตัวใส่แว่นตา ที่เป็นคนจัดแข่งรถ)

ภารกิจนี้จะให้เราหารถของ Crow Dazzle ลงมาด้านล่าง ขับรถเราออกไปด้านนอก

รถที่จะให้เราไปขโมยจะจอดอยู่ที่ “Death run location” (หรือถ้าใครยังนึกไม่ออกก็เปิดแผนที่ใหญ่ดูเลย จะเป็นจุดสีเทาบนแผนที่)

ขับไปถึงจุดเป้าหมาย ให้เราลงไปขโมยรถ แล้วรีบขับหนีออกมาเลย

**ไม่ต้องกลัว ยังไงคนในนั้นต้องรู้อยู่แล้วว่ารถโดนขโมย (เพราะรถเปิดเพลงเสียงดังมาก)**

เมื่อเราขึ้นรถได้ ระบบจะเตือนน้ำมันกำลังจะหมด (ไม่ต้องกลัว ขับไปได้อีกเยอะ)

ให้เราขับกลับมาหา Outcrier ให้ได้

**ระหว่างทางเราจะถูกโจมตีจากรถศัตรู โดยถูกโจมตีจากรถที่ปล่อยไฟจากทางด้านหลัง (AI เก่งมาก)**

เมื่อขับเข้ามาหา Outcrier ได้เราก็จะผ่านภารกิจ

Related posts