Mad Max : Torch Them All

เราจะสามารถรับภารกิจนี้ได้จำเป็นต้องผ่านภารกิจ Where There is Smoke นี้ก่อน

ไปหา Deep Friah แล้วเราจะไม่เจอตัว ให้เดินไปสำรวจ จุดสีเทาด้านข้าง เราจะเจอสัญลักษณ์

หลังจากคุยเสร็จให้เดินไปขึ้นรถ และขับไปด้านนอก

ขับรถไปที่ Burning Mound (จุดสีเทาในแผนที่ใหญ่)

เมื่อมาถึงให้ลงจากรถแล้วเดินไปที่จุดสีเทา (ตรงเก้าอี้) ใช้กล้องส่องทางไกล ส่องไปที่ควันไฟ

เราจะต้องขับรถไปที่ Arkytekt’s camp (ตรงที่มีควันไฟนั่นแหละ)

พอขับเข้ามาบริเวณซอกเขา ให้เราระวังศัตรูที่ดักซุ่มอยู่ด้านบน คอยปาระเบิดไฟลงมา และรถศัตรูที่โจมตีจากทางด้านหลัง

03

เมื่อขับมาถึงหน้าประตูแคมป์ ลงไปพังประตูและจัดการศัตรูให้หมด

เดินผ่านเข้ามาอีกประตูจะเจอบอสและพรรคพวก กำจัดให้หมด

ทำการสำรวจตรงปล่องไฟตรงกลาง แล้วเราจะยิงพลุสัญญาณ ก็จะจบภารกิจ

**เดินไปปิดไฟ ด้วยการหมุนวาล์ว แล้วเราจะเดินออกไปได้ **

Related posts