Mad Max : Where There Is Smoke

** รางวัลของภารกิจ : สามารถอัพเกรดหอกระเบิดได้ (Thunderpoon) **

รับภารกิจได้ที่ Deep Friah’s stronghold 

เข้าไปคุยกับ Deep Friah เพื่อรับภารกิจ

ขับรถออกมา มุ่งหน้าไปที่ Underbelly ใน Gastown

เมื่อมาถึง Gastown แล้วให้เดินเข้ามาด้านในสุด

จะเป็นบริเวณคล้ายๆท่อ เดิมมาตามทาง จนลอดช่องแคบ สังเกต จะมีสีเหลืองป้ายอยู่ตรงทางเข้า

เดินเข้ามาจนเจอไฟขวางทางเราอยู่ (ตามรูปด้านบน)

ให้ลงบันไดแล้วเดินอ้อมมาด้านหลัง จะเจอวาล์ว จัดการหมุนให้เรียบร้อย

เดินเข้ามาอีกหน่อยจะมีไฟขวางทางเราอีกครั้ง ให้ปีนขึ้นไปด้านบน

จะเจอวาล์ว ให้หมุนวาล์ว ไฟก็จะดับลง

02

เดินเข้าไปด้านใน ตอนนี้ระบบจะบอกให้เราเข้าไปใน Bowel

เดินผ่าประตู 2 บาน ที่เราต้องหมุนวาล์ว เพื่อเปิด

พอเดินเข้าไปด้านใน ระบบจะแจ้งให้เรารู้ว่าในนี้มีแก๊สรั่ว (พลังของเราจะลดลงเรื่อยๆ)

ลงไปด้านล่าง แล้วเดินไปตามทางเรื่อย จนเจอวาล์ว ให้หมุนวาล์ว แล้วเดินไปด้านในต่อ

เดินลงมาจะเจอวาล์วอันที่ 2 ก็จัดการหมุนเหมือนเดิม

เดินมาตามทางขึ้นมาด้านบน เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้าย

ก็จะเจอวาล์วอ้นสุดท้าย เมื่อหมุนเสร็จ ให้เดินต่อเข้ามาด้านใน จนเจอทางออก ก็จะจบภารกิจ

Related posts