Marvel’s Spider-Man : Landmarking

หลังจากจบภารกิจ (Marvel’s Spider-Man : Fisk’s Hideout) หัวหน้ายูริจะบอกเราว่า ฐานลับของฟิสก์จะกระจายอยู่ทั่วเมือง แต่เราจะยังไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัด สไปเดอร์แมนที่จะคุยกับตัวเอง ว่าอยากจะปรับปรุงโปรแกรม ที่จะสามารถหาตำแหน่งของฐานลับในเมืองให้ได้ (นั่นก็คือ เมื่อเราทำการซ่อมเสาสัญญาณแล้ว เราก็จะได้เห็นตำแหน่งของฐานลับอย่างชัดเจนนั่นเอง)

ส่วนภารกิจนี้จะเป็นการแนะนำการถ่ายรูป โดยในเนื้อเรื่องจะอ้างถึงการถ่ายรูปแลนด์มาร์ค เพื่อเอาไปเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ในการหาฐานลับของฟิสก์ ให้เรามุ่งไปยังเสาของตึกเป้าหมายได้เลย โดยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามข้ามตึก Empire State ที่จะเป็นแลนด์มาร์คเป้าหมายของเรานั่นเอง

เมื่อเรามาถึงแล้ว ตรงจุดนี้ ระบบก็จะสอนเราเกี่ยวกับการถ่ายรูป เมื่อเราถ่ายรูปแลนด์มาร์คได้สำเร็จ เราก็จะได้ Landmark Tokens เป็นรางวัลด้วย

หลังจากถ่ายรูปเสร็จ ระบบก็จะอธิบายว่า ในเมืองนี้จะมีแลนด์มาร์คอีกหลายแห่ง ซึ่งก็จะเป็นภารกิจย่อยของเราต่อไป โดยเมื่อเราถ่ายรูปแลนด์มาร์คแล้วเราก็จะได้ Landmark Tokens เพื่อเอาไปอัพเกรดชุดและอาวุธของเราได้อีกด้วย

จบภารกิจ Marvel’s Spider-Man : Landmarking

Reward: ได้รับ EXP 250

Related posts