Monster Hunter World – ก๊าซพิษที่ Rotten Vale

ในแผนที่ Rotten Vale จะมีบางพื้นที่ ที่เราจะได้เจอกับก๊าซพิษ (ควันสีเหลือง) โดยเฉพาะพื้นที่ ที่จะเจอ Great Girros รวมไปถึง Odogaron อีกด้วย ซึ่งเมื่อเราสูดดมเข้าไปนานๆ จะทำให้เลือดเราลดลงอย่างมาก

เราจะมีวิธีป้องกัน ก๊าซพิษได้อยู่ 2 วิธี คือ

1.ใช้สกิลที่มีชื่อว่า Effluvia Resistance ซึ่งจะเป็นสกิลที่ต้านทานเกี่ยวกับก๊าซพิษ มีทั้งหมด 3 ระดับ โดยในระดับสุดท้ายถึงจะสามารถป้องกันได้ 100% เราจะหาสกิลนี้ได้จากการใส่เครื่องป้องกันต่างๆ

2.ให้เราใช้หิน Slinger Torch โดยหาเก็บตามพื้น (ที่หาง่ายที่สุด คือ ตอนเดินออกจากแคมป์ชั้นใต้ดิน จะมี Slinger Torch กองอยู่ตรงทางออกของแคมป์) เมื่อเราเก็บ Slinger Torch ได้แล้วก็ให้ยิงไปที่พื้น (ต้องที่พื้นเท่านั้น ห้ามยิงไปโดนมอนตัวอื่น) ที่มีควัน ก็จะทำให้ควันบริเวณนั้นหายไปสักพัก (บริเวณแคบๆ) แล้วก็ให้เรารีบเดินผ่าน เพราะสักพักควันก็จะกลับมาเหมือนเดิม


 

Related posts