Omerta: City of Gangsters – Main View

หน้าจอหลักตอนเข้าเกมจะมีรายละเอียดดังนี้ด้านล่างของหน้าจอ จะเป็นส่วนของการวางแผน ออกคำสั่งให้พวกของเราแต่ละคนไปทำภารกิจต่างๆ เช่น การสร้างสิ่งก่อสร้าง ค้าขาย ข่มขู่ หรือแม้กระทั่งปล้น02

จากรูปด้านบน จะเป็นการไปยิงข่มขู่ เพื่อไล่เจ้าของเดิมออก (เราจะสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่ไม่มีใครอยู่แล้ว)

 

03

รูปนี้แสดงให้เห็นว่ามีใครบ้างที่เราสามารถใช้งานได้ (คนแรกคือตัวเราเอง) หลังจากที่ออกคำสั่งไปแล้วต้องรอจนกว่าจะเสร็จภาระกิจ จึงจะสามารถใช้งานใหม่ได้ (ตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย ? คือตำแหน่งยังว่าง ที่เราสามารถชวนคนอื่นมาเป็นลูกน้องได้)

 

04

แถบข้อมูลด้านล่างสุด จะมีรายละเอียดดังนี้

– เงินที่เราได้จากกิจการ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย

– เงินที่เราเอาไปฟอกเรียบร้อย (เกิดจากการเอาเงินสกปรก ไปประกอบกิจการบางอย่าง เพื่อฟอกเงิน)

– โกดังหรือช่องว่างที่เหลืออยู่ ในการเก็บเหล้า เบียร์ และอาวุธ (สามารถเพิ่มช่องเก็บได้)

– เบียร์ที่เรามีอยู่ปัจจุบัน

– เหล้าที่เรามีอยู่ปัจจุบัน

– อาวุธที่เรามี

– นิ้วโป้ง แสดงถึงจำนวนประชาชนในเมืองนั้นๆที่ปลื้มเรา

– กำปั้น แสดงถึงจำนวนประชาชนในเมืองนั้นๆที่หวาดกลัวเรา

– ดาว แสดงถึงเกณฑ์ที่ตำรวจเพ่งเล็งเราในขณะนั้น โดยเมื่อดาวทึบครบ5ดวง ตำรวจจะบุกมาจับเรา (เราสามารถบุกไปทำลายหลักฐานที่สถานีตำรวจได้1รอบ) ถ้าตำรวจจับกุมเราได้ เกมจะจบทันที

 

05

ด้านซ้ายบนของหน้าจอ จะแสดงถึง minimap โดยจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

– กากบาท คือ สถานที่ ที่เรายังไม่เคยไป

–  จุดสีเขียว คือ ฐานทัพของเรา

– สีแดง คือ สถานที่ ที่เราจะต้องไปเพื่อทำภารกิจ ให้ผ่านด่าน

– จุดสีฟ้า(ใหญ่) คือ สิ่งก่อสร้างที่เราเป็นเจ้าของ

– จุดสีขาว(ใหญ่) คือ สิ่งก่อสร้างที่เราสามารถซื้อได้

– จุดน้ำเงิน คือ สถานที่ต่างๆ เช่น โกดัง บ้านตำรวจ ฯลฯ

 

ส่วนด้านล่างของ minimap จะมีไอคอน 3 อัน ดังนี้

– Gang Management คือ คำสั่งที่เราใช้จัดการสมาชิกที่เรามี เช่น อัพสกิล เปลี่ยนอาวุธ ไล่ออก เป็นต้น

– Jobs (3 new) คือ คำสั่งที่เราติดต่อกับบางคน เพื่อซื้อ-ขาย หรือจ้างวานเรื่องต่างๆ

– Fire Sale คือ การขายของที่เรามีอยู่ อย่างรวดเร็ว (ได้ราคาน้อยมาก) ปกติ จะถูกใช้คำสั่งนี้ในกรณีที่โกดังเราเต็มจนไม่สามารถเก็บของได้อีก

Related posts