Oxygen Not Included – เมนูสิ่งก่อสร้าง และเมนูคำสั่ง

หลังจากที่บทความที่แล้วจะเป็นการแนะนำส่วนต่างๆบนหน้าจอกันไปแล้ว (แนะนำหน้าจอหลัก) ในบทความนี้ เราจะไปดูรายละเอียด ในเมนูสิ่งก่อสร้าง (ด้านซ้ายล่างของหน้าจอ) และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่จะสั่งให้คนของเราไปทำงาน (เมนูจะอยู่มุมขวาล่างของหน้าจอ)

โดยเราจะไปดูที่เมนูสิ่งก่อสร้างกันก่อน (เมนูที่เอามาจะเป็นเวอร์ชั่น Tubular Upgrade)

เมนูต่างๆจะมีดังต่อไปนี้

 • Base – จะเป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน ที่จะเอาไว้สร้างฐาน เช่น พื้น ผนัง ประตู บันได เป็นต้น
 • Oxygen – เมนูนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราจะเอาไว้ผลิตอ็อกซิเจนไว้ใช้เอง
 • Power – เป็นเมนูสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า สายไฟ หม้อแปลงเก็บไฟฟ้า
 • Food – จะมีเครื่องผลิตอาหาร เตาทำอาหาร รวมไปถึงพื้นที่เราสามารถปลูกพืชได้ด้วย
 • Plumbing – เกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ ปั๊มน้ำต่างๆ
 • Ventilation – เมนูนี้เป็นเกี่ยวกับการปรับสภาพอากาศ โดยจะมีสิ่งก่อสร้างพวกตัวดูดอากาศ ตัวกรอง และท่ออากาศ
 • Utilities – ในเมนูนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องที่เราเอาไว้ปรับอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ หรือน้ำ
 • Refinement – เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราแปลงของเสียต่างๆ เพื่อนำกลับมาทำประโยชน์ได้ใหม่
 • Medicine – เกี่ยวกับเตียงพยาบาล เครื่แงผลิตยาต่างๆ
 • Furniture – เป็นของใช้ต่างๆสำหรับประชากร เช่น เตียงนอน รวมไปถึงของตกแต่งต่างๆ
 • Stations – จำเป็นมากสำหรับเมนูนี้ เพราะมันคือ โต๊ะวิจัย ที่จะทำให้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ได้
 • Automation – จะเป็นเกี่ยวกับชุดคำสั่งเงื่อนไขต่างๆ (สำหรับโปรแกรมเมอร์จะเข้าใจดี) เช่น เงื่อไข และ, หรือ เป็นต้น

ต่อไปจะเป็นเมนูคำสั่งต่างๆ ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ เพราะโดยปกติประชากรจะไม่ทำงานเอง (โดยเฉพาะเริ่มเกม) เราจำเป็นจะต้องออกคำสั่ง เพื่อให้ไปทำงาน ตามที่เราต้องการ

 • Dig – เป็นคำสั่งแรกที่จำเป็นตั้งแต่เราเริ่มเกมมาเลย เพราะเราจะต้องสั่งให้ประชากรเราไปขุด เพื่อที่จะหาทรัพยากรต่างๆ
 • Attack – เป็นคำสั่งที่ใช้ในการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่โผล่เข้ามา ไม่ว่าจะโจมตีเราหรือไม่ก็ตาม
 • Harvest – ในเกมนี้จะมีพืชที่ขึ้นเองจามธรรมชาติ หากเราไปใช้คำสั่งขุดไปทำลายมัน เราจะสามารถใช้คำสั่งนี้เก็บผลผลิตมันได้ตลอดเวลา
 • Prioritize – เป็นเมนูในการเซ็ตความสำคัญของงานต่างๆ โดยตัวเลขยิ่งมาก งานนั้นก็จะยิ่งสำคัญ โดยประชากรของเราก็จะทำงานนั้นก่อน (เรียงตามเลขมากไปหาน้อย)
 • Sweep – เป็นคำสั่งที่ใช้ให้ประชากรของเราเก็บของต่างๆที่ตกอยู่บนพื้น แต่เราจะต้องสร้างกล่องเก็บของขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถสั่งให้ประชากรเราเก็บได้
 • Mop – เป็นคำสั่งให้ประชากรไปทำการถูพื้น ในบริเวณที่มีน้ำขังไม่มาก เมื่อประชากรของเราไปถูพื้นแล้ว เราก็จะได้ของเหลวนั้นในรูปแบบของขวด
 • Disinfect – เมนูนี้มีไว้สั่งให้ประชากรไปทำการฆ่าเชื้อโรคตรงจุดที่เราต้องการ (ปกติสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะมีฟังก์ชั่นนี้โดยอัติโนมัติอยู่แล้ว)
 • Deconstruct – ทำลายสิ่งก่อสร้างที่เราไม่ต้องการ
 • Cancel – ยกเลิกคำสั่งที่เราได้สั่งไปแล้ว แต่ประชากรเรายังไม่ได้ทำ

 

Related posts