Railway Empire : Chapter 2 – The early days

Railway Empire : Chapter 2 - The early days

วิธีเล่น Railway Empire ใน Chapter 2 – The early days นั้น จะเป็นเหตุการณ์ในปี 1830 หรือปีที่เริ่มมีการใช้รถราง และพัฒนาไปถึงการใช้รถไฟ ก่อนหน้าที่จะไปดูวิธีการเล่นใน Chapter นี้ เราไปดูเควสที่จะต้องทำกันก่อนนะครับ

เควสเริ่มแรกจะมีให้ทำเพียงแค่ 2 เควส (แต่จะมีเควสเพิ่มมาอีกในภายหลัง)

 • 1831 เชื่อมเมือง Baltimore และเมือง Washington เข้าด้วยกัน
 • 1831 เชื่อม 3 กิจการเข้าสู่ระบบรางรถไฟของเรา

เควสหลักหลังจากที่เรามร้างรถไฟวิ่งจาก Baltimore ไป New York แล้ว

 • 1832 เชื่อมเมือง Baltimore และเมือง Pittsburgh เข้าด้วยกัน
 • 1833 ส่ง Cotton ไปที่เมือง Pittsburgh ทั้งหมด 16 โหลด
 • 1834 ส่งเสื้อผ้า (Clothing) ไปที่เมือง New York ทั้งหมด 20 โหลด

หลังจากนั้นจะมีเควสชุดสุดท้ายขึ้นมาเพิ่ม (หลังจากเรียนรู้ระบบต่างๆไปสักพัก) โดยจะมีเควสดังนี้

 • 1836 เชื่อมเมือง Baltimore และเมือง Toledo เข้าด้วยกัน
 • 1838 เพิ่มจำนวนประชากรในเมือง Baltimore ให้ได้ 100,000 คน
 • 1840 ซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่งให้ได้ 20%
 • 1845 สร้างมูลค่าทางการตลาดของบริษัทเราให้ได้ถึง 20,000,000 เหรียญ

และเควสเสริม (จะทำหรือไม่ก็ได้)

 • 1838 เชื่อมธุรกิจให้ได้ทั้งหมด 10 กิจการ
 • 1845 ซื้อบริษัทคู่แข่งอย่างน้อย 1 บริษัท

ขั้นตอนการทำเควสใน Railway Empire : Chapter 2

เชื่อมเมือง Baltimore และเมือง Washington เข้าด้วยกัน – เริ่มจากให้เราทุบสถานีในเมือง Baltimore (เมืองเริ่มต้น) ทิ้งก่อน แล้วทำการสร้าง Large train station แบบมี Signalling control ส่วนเมือง Washington สร้างแบบ Train station ก็เพียงพอแล้ว จากนั้นก็ทำการเชื่อมทั้ง 2 เมืองเข้าด้วยกันก็จะจบเควสนี้

เชื่อม 3 กิจการเข้าสู่ระบบรางรถไฟของเรา – กิจการที่อยู่ใกล้เราที่สุด จะอยู่ทางด้านขวาบนของเมือง Baltimore ให้เราสร้าง Large train station+Signalling control ให้คลุมนมและข้าวเกรน ส่วนอีกกิจการให้เราสร้าง small train ไปที่ฟาร์มวัว จากนั้นทำการเชื่อมเข้ากับเมือง Baltimore เราก็จะจบเควสเชื่อม 3 กิจการทันที

หลังจากเสร็จ 2 เควสหลักแล้ว ระบบจะให้เรากดเข้าไปดูที่เมือง Baltimore แล้วจะอธิบายกับเราว่าในตอนนี้เมือง Baltimore สามารถผลิตเสื้อผ้าได้ แต่ในการผลิต เราจะต้องใช้ผ้า (Cloth) มาผลิต ซึ่งเท่ากับว่า เราจะต้องหาผ้าส่งมาที่เมืองนี้ จะได้สามารถผลิตเสื้อผ้าต่อไปได้

Railway Empire : Chapter 2 - The early days

หลังจากออกจากหน้าจอของเมือง Baltimore แล้วระบบจะให้เราทำการเชื่อมรางรถไฟไปที่เมือง New York โดยให้เราสร้างสถานี Large train station+Signalling control ที่ New York จากนั้นทำการเชื่อมสถานี New York กับสถานีใหญ่ที่เป็นนมและข้าวเกรน (ที่เราได้สร้างไว้ในเควสที่แล้ว) ตามรูปด้านบน จากนั้นทพการสร้างรถไฟที่วิ่งระหว่าง Baltimore และ New York เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็จะมีเควสหลักเพิ่มมาอีก 3 เควส

Railway Empire : Chapter 2 - The early days

เชื่อมเมือง Baltimore และเมือง Pittsburgh เข้าด้วยกัน – ให้เราสร้างสถานีที่เมือง Pittsburgh (เอาแบบ small train ก็ได้) จากนั้นทำการเชื่อมกับเมือง Baltimore ด้านไหนก็ได้ โดยจุดสำคัญคือ เวลาเราทำการสร้างรางให้เราพยายามสร้างไปตามพื้นที่ ที่เป็นแนวเขา ตามรูปด้านบน จะช่วยให้เราประหยัดเงินในการสร้างได้เยอะมาก เมื่อสามารถเชื่อมได้แล้วก็จะจบเควส

ส่ง Cotton ไปที่เมือง Pittsburgh ทั้งหมด 16 โหลด – ให้เราสร้างสถานี small train ที่ไร่คอตต้อน ทางซ้ายล่างของเมือง Pittsburgh แล้วทำการส่งมายังเมือง Pittsburgh ให้ครบ ทั้งหมด 16 ตู้ขบวน

ส่งเสื้อผ้า (Clothing) ไปที่เมือง New York ทั้งหมด 20 โหลด – เควสนี้จะเริ่มจากการส่งผ้าจากเมือง Pittsburgh มายังเมือง Baltimore เพื่อทำการผลิตเสื้อผ้า (Clothing) โดยจุดสำคัญคือ เราจะต้องดูให้แน่ใจว่า ผ้าที่ถูกส่งมานั้น เพียงพอต่อการผลิตเสื้อผ้า เพราะจากภารกิจที่ผ่านๆมา เราจะมีรถไฟที่วิ่งระหว่าง Baltimore และ New York อยู่แล้ว และเมื่อเรามีเสื้อผ้าอยู่ในสต็อคของเมือง Baltimore รถไฟจะทำการขนเสื้อผ้าไปส่งให้แบบอัตโนมัติทันที เพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยดูผ้า (Cloth) ให้เพียงพอต่อการผลิตอยู่เสมอ ก็จะจบเควสเอง

ในระหว่างที่เราทำเควสระบบจะสอนเราเกี่ยวกับการจ้างพนักงานประจำรถไฟ โดยให้เราเลือกไปที่รถไฟขบวนใดก็ได้ (แนะนำให้เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่าง Baltimore และ New York) จากนั้นเลือกไปที่เมนู Manage train (ใต้เมนูสร้าง ด้านขวาบนของหน้าจอ) เมื่อกดเข้ามาแล้ว เราจะสามารถจ้างพนักงานในตำแหน่งต่างๆได้

จากนั้นระบบจะสอนเราเกี่ยวกับเมนู Company (ด้านซ้ายบน ข้างเมนูที่เอาไว้ดูเควส) เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้เลือกเมนูไปที่ Competitors ระบบจะสอนเราเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งเมื่อเราซื้อหุ้นจนมากพอแล้ว (ประมาณ 50%-80%) เราจะสามารถซื้อบริษัทคู่แข่งมาเป็นของเราได้เลย (แต่จะใช้เงินค่อนข้างเยอะ) ให้เราซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่งตามจำนวนเงินที่เรามี แล้วออกจากหน้าจอนี้ได้เลย

ระหว่างนี้จะมีคนที่สามารถเข้าไปวางกับดักหรือทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริษัทคู่แข่งได้ โดยจะอยู่ในหน้าการจ้างคนหรือพนักงาน จากนั้นให้เราทำการจ้าง saboteur แล้วทำการเลือกเป้าหมาย ก็จะเป็นการส่งคนไปทำลายกิจการของคู่แข่งทำให้กิจการของคู่แข่งได้รับความเสียหายอย่างมาก

หลังจากนั้นจะมีเควสขึ้นมาให้เราทำต่ออีก 1 ชุด ซึ่งจะมีดังนี้

เชื่อมเมือง Baltimore และเมือง Toledo เข้าด้วยกัน – ทำการสร้างสถานีที่เมือง Toledo ซึ่งจะอยู่ทางซ้ายบนของเมือง Pittsburgh ซึ่งตรงนี้จะเอาสถานีแบบไหนก็ได้ แนะนำว่าให้เราสร้างโดยใช้แบบ small train แล้วทำการลากรางรถไฟ แค่รางเดียว เพื่อจะทำเควสนี้ให้สำเร็จเท่านั้น จะไม่เน้นผลกำไร หรือให้รถไฟวิ่งผ่านเส้นทางนี้

เพิ่มจำนวนประชากรในเมือง Baltimore ให้ได้ 100,000 คน – เควสนี้จะขอข้ามไปก่อนโดยให้เราไปทำเควสเสริม เชื่อมธุรกิจให้ได้ทั้งหมด 10 กิจการ ซึ่งกิจการที่เราจะทำการเชื่อมเข้ามาในระบบรางของเรานั้น จะเน้นไปที่ความต้องการของเมือง Baltimore เป็นหลัก สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มกิจการตัวไหน ผมจะขอลิสกิจการต่างๆมาให้แล้วกันครับ (จะเอาตามนี้หรือไม่ก็ได้ครับ) ในตอนนี้ผมมีอยู่ 4/10

 1. ไร่ผัก ที่อยู่ด้านขวาบนของ Baltimore หรือที่อยู่ใกล้ๆกับฟาร์มวัว
 2. โรงตัดไม้ที่อยู่ด้านขวามือของเมือง New York
 3. โรงตัดไม้ที่อยู่ด้านซ้ายของเมือง Washington
 4. น้ำตาลที่อยู่ด้านล่างเมือง Washington
 5. ไร่ข้าวโพดที่อยู่ด้านล่างเมือง Washington (ถัดจากน้ำตาลลงมาอีกนิด)
 6. ไร่ผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับเมือง New York โดยให้เราเชื่อมเข้ากับสถานีที่มีนมและข้าวเกรน

หลังจากนั้นเราก็จะรอจำนวนประชากรในเมือง Baltimore ให้ครบ 100,000 คน โดยให้เราคอยดูค่าการเติมเต็มความต้องการให้มากกว่า 60% ตลอดเวลา ซึ่งถ้ามันลดลงเยอะก็ให้เราดูว่าในตอนนี้เมือง Baltimore ขาดแคลนอะไร แล้วค่อยเพิ่มขบวนรถไฟเพื่อส่งสินค้านั้นมายัง Baltimore

ระหว่างที่เรารอประชากรครบ 100,000 คน หากเรามีเงินเหลือ ให้เราทยอยซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่ง โดยให้ซื้อเพียงแค่บริษัทเดียว (เลือกเอาบริษัทที่อยู่ล่างสุด เพราะจะถูกกว่า) จนเราสามารถซื้อหุ้นได้ครบ 20% ก็จะเสร็จเควส ซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่งให้ได้ 20%

ซื้อบริษัทคู่แข่งอย่างน้อย 1 บริษัท – ทำการซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่งไปเรื่อยๆ จนเรามีเงินมากพอที่จะซื้อบริษัทคู่แข่งได้ ก็ให้เรากดซื้อบริษัทคู่แข่งได้เลย (Merge) โดยแนะนำให้เราเลือกแบบไม่เก็บอะไรของบริษัทคู่แข่งเอาไว้เลย (Liquidate everything) เราจะได้เงินคืนมาก้อนนึงด้วย

สร้างมูลค่าทางการตลาดของบริษัทเราให้ได้ถึง 20,000,000 เหรียญ – เชื่อว่าเควสนี้ น่าจะเป็นเควสสุดท้ายที่เรายังเหลืออยู่ โดยหลังจากที่เรามีเงินก้อนจากการซื้อกิจการแล้ว หากเควสนี้ยังไม่สำเร็จ ให้เราทำการซื้อโรงงานแปรรูปที่อยู่ในเมืองต่างๆ ที่มีสถานีของเราสร้างอยู่ แล้วทำการรอสักพัก เพราะโรงงานพวกนี้มันจะทำกำไรให้เราได้มหาศาล ยิ่งถ้าเราทำการขนส่งสินค้าต่างๆ ที่เมืองอื่นๆต้องการแล้ว ยังไงก็ได้กำไร จากนั้นรอสักพัก มูลค่าบริษัทของเราก็จะครบ 20 ล้านและจบ Chapter นี้ทันที

บทสรุป Railway Empire : Chapter 2 – The early days

Comments

comments

Related posts