Railway Empire : Chapter 3 – Over the Mississippi

Railway Empire : Chapter 3 - Over the Mississippi

เนื้อเรื่อง Railway Empire : Chapter 3 – Over the Mississippi ใน Chapter นี้ จะเป็นเนื้อเรื่องในการขนส่งไม้แปรรูปไปที่เมือง Rock Island เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ มิซซิสซิปปี้ ไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำ (จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก) โดยจะมีเควสต่างๆดังนี้

  • 1854 เชื่อม 10 กิจการเข้าสู่ระบบรางของเรา
  • 1856 มีจำนวนประชากรในระบบทั้งหมด 250,000 คน
  • 1858 ส่งไม้แปรรูป (Lumber) 50โหลด ไปยังเมือง Rock Island
  • 1861 ขนส่งผู้โดยสารจาก Toledo ไปยังเมือง Omaha ทั้งหมด 100 คน โดยไม่หยุดระหว่างทาง

เควสเสริม (Optional Tasks)

  • 1854 เพิ่มจำนวนประชากรในเมือง Toledo ให้ได้ 100,000 คน
  • 1856 เชื่อมเมือง Chicago , St. Louis และ Louisville เข้าสู่ระบบรางของเรา
  • 1860 ซื้อกิจการคู่แข่งอย่างน้อย 1 บริษัท

ขั้นตอนการทำเควสใน Railway Empire : Chapter 3

ขั้นตอนการทำเควสใน Chapter นี้ ผมจะไม่เรียงตามลำดับเควสนะครับ และผมจะเน้นทำเควสให้ครบทุกเควส รวมไปถึงเควสเสริมด้วย ซึ่งเควสที่ยากที่สุดใน Chapter นี้ น่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรในเมือง Toledo ให้ได้ 100,000 คน นั่นเอง

โดยผมจะเริ่มจากเควส เพิ่มจำนวนประชากรในเมือง Toledo ให้ได้ 100,000 คน และเควส เชื่อม 10 กิจการเข้าสู่ระบบรางของเรา ที่จะควบคู่กันไปนะครับ – เมื่อเริ่มเกมมาแล้ว ให้เราทำการทุบสถานีในเมือง Toledo ทิ้งก่อนเลย แล้วทำการสร้างสถานีใหม่แบบ Large train station+Signalling control จากนั้นทำการสร้างอีกสถานี (Large train station+Signalling control) ที่เมือง Chicago แล้วทำการเชื่อมทั้ง 2 สถานีเข้าด้วยกัน สรา้งรถไฟที่วิ่งไปมาทั้ง 2 เมือง สัก 2 ขบวน

** จากนั้นจะมีเทคนิคเล็กน้อยคือ ให้เราไปสร้างโรงงานแปรรูปไม้เอาไว้ที่เมือง Madison (จะอยู่ด้านซ้ายบนของเมือง Chicago) เพราะเราจะเอาเมืองนี้เป็นเมืองที่จะคอยส่งไม้แปรรูปไปที่ Rock Island ต่อไป **

กลับมาทำเควสเชื่อม 10 กิจการกันต่อ โดยให้เราสร้างสถานีที่ไร่ข้าวโพดที่อยู่ใกล้ๆกับเมือง Toledo แล้วทำการส่งมายังเมือง Toledo

เชื่อมกิจการฟาร์มวัว ที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของเมือง Toledo โดยแนะนำให้สร้างสถานีแบบมี Signalling control เพราะในอนาคตเราจะทำการขยายระบบรางของเราลงมายังพื้นที่ด้านล่าง และเชื่อมเมือง Indianapolis ด้วยสถานีแบบมี Signalling control เช่นเดียวกัน ทำรางรถไฟในเส้นทางทั้งหมดเป็นแบบรางคู่ แล้วขนส่งวัวไปยังเมือง Toledo เพื่อเอาไปแปรรูปเป็นเนื้อต่อไป และสร้างรถไฟให้วิ่งระหว่างเมือง Toledo และเมือง Indianapolis ด้วย

จากนั้นทำการเชื่อมกิจการน้ำตาล (ไร่อ้อย) ที่อยู่ทางด้านขวาของเมือง Chicago แล้วส่งน้ำตาลไปที่เมือง Toledo

เชื่อมกิจการข้าวเกรน และผักที่อยู่ด้านบนของเมือง Toledo จากนั้นก็ทำการส่งวัตถุดิบทั้ง 2 อย่างมาที่เมือง Toledo โดยสถานีที่ใช้อาจจะใช้เป็นแค่ small train station ก็เพียงพอแล้ว

ถึงตรงนี้ผมจะขอพักการเชื่อม 10 กิจการเอาไว้ก่อน แล้วให้ไปสรา้งสถานีที่เมือง Madison (ที่เราเคยไปสร้างโรงงานแปรรูปไม้เอาไว้) จากนั้นทำเป็นรางคู่เพื่อเชื่อมกับเมือง Chicago

ทางด้านซ้ายของเมือง Madison จะมีกิจการอีก 3 กิจการ ซึ่งเราจะเชื่อมทั้ง 3 กิจการเลยก็ได้ แต่หลักๆ แล้ว เราจะต้องเชื่อกิจการตัดไม้ เพื่อส่งไม้มาแปรรูปที่เมือง Madison ส่วนกิจการที่เหลืออีก 2 กิจการคือ นมและฟาร์มวัว สามารถเชื่อมแล้ว ส่งมายังเมือง Chicago ก็ได้

ในตอนนี้หากเราเชื่อมทั้ง 3 กิจการที่ด้านซ้ายของเมือง Madison เท่ากับว่า เราจะเชื่อมกิจการได้ทั้งหมด 8 กิจการแล้ว และในตอนนี้คาดว่า ในเมือง Indianapolis น่าจะมีโรงงานสร้างขึ้นมาในเมืองแล้ว โดยปกติเมืองนี้จะสร้างโรงงานผลิตเบียร์หรือไม่ก็ผลิตผ้า โดยเราจะสามารถเอาวัตถุดิบทั้ง 2 ได้จากด้านซ้ายของเมือง Indianapolis ได้เลย **หากในเมือง Indianapolis ไม่มีโรงงาน ให้เรากู้เงินเพื่อมาสร้างโรงงานเองเลยก็ได้ โดยให้สร้างโรงงานผลิตเบียร์หรือผลิตผ้า เพราะจะมีวัตถุดิบอยู่ใกล้ๆ**

ทำการสร้างสถานีให้ครบคลุมกิจการข้าวเกรนและคอตต้อน แนะนำให้ใช้ Big warehouse+Signalling control ไปเลย จะได้ไม่ต้องมาทุบแก้ทีหลัง ซึ่งในตอนนี้เราก็จะมีกิจการที่เชื่อมเข้าสู่ระบบของเราครบ 10 กิจการแล้ว

ต่อไปจะเป็นเควส มีจำนวนประชากรในระบบทั้งหมด 250,000 คน โดยเควสนี้จะขอทำควบคู่ไปกับเควสเสริมอย่าง เชื่อมเมือง Chicago , St. Louis และ Louisville เข้าสู่ระบบรางของเรา (จำเป็นต้องทำเควสหลัก 2 เควสแรกให้จบก่อนระบบจึงจะเปิดพื้นที่ให้เราสามารถเชื่อรางกับเมือง Rock Island ได้) – ในตอนนี้เราได้ทำการเชื่อมเมือง Chicago เรียบร้อยแล้ว จะเหลือแค่เมือง St. Louis และ Louisville เท่านั้น โดยให้เราเริ่มจากเชื่อมเมือง Louisville ที่อยู่ด้านล่างเมือง Indianapolis ก่อน โดยทั้ง 2 เมืองที่เราจะเชื่อมนั้น จะใช้สถานีแบบ Small train station เท่านั้น เพราะเราจะทำแค่เควสให้สำเร็จ โดยไม่ต้องสร้างรถไฟให้วิ่งที่เส้นทางนี้ด้วย

หลังจากที่เชื่อม Louisville เข้ากับ Indianapolis ก็ให้เราเชื่อมรางรถไฟจากโกดัง ด้านซ้ายของเมือง Indianapolis ไปยังเมือง St. Louis ได้เลย ก็จะทำให้เราจบเควส ชื่อมเมือง Chicago , St. Louis และ Louisville เข้าสู่ระบบรางของเรา ทันที

ถึงตรงนี้ หากประชากรในระบบรางของเรายังไม่ถึง 250,000 คน ให้เรากลับไปดูที่เมือง Toledo ว่ายังพัฒนาจำนวนประชากรอยู่ไหม หากเมือง Toledo มีค่าการเติมเต็มความต้องการไม่เกิน 60% (เมืองหยุดพัฒนา) ให้เรารีบส่งสินค้าที่เมือง Toledo ต้องการให้เร็วที่สุด หรือหากว่าเมือง Toledo ต้องการไม้ ให้เราทำการสร้างสถานีที่โรงตัดไม้ทางด้านล่างของเมือง Toledo (จะค่อนข้างไกล) แล้วทำการส่งไม้มาที่เมือง โดยใช้รถไฟขนไม้มาสัก 2-3 ขบวน

ทำเควสหลัก 2 เควสแรกให้จบ

หากเรามีจำนวนประชากรในระบบทั้งหมด 250,000 คนแล้ว ระบบจะทำการปลดล็อคพื้นที่ ให้เราสามารถสร้างรางรถไฟไปเชื่อมกับเมือง Rock Island ได้แล้ว ให้เราทำเควส ส่งไม้แปรรูป (Lumber) 50โหลด ไปยังเมือง Rock Island ได้เลย โดยการสร้างรางรถไฟจากเมือง Madison ไปเชื่อมกับสถานีในเมือง Rock Island โดยทำเป็นรางคู่แล้วเชื่อมกับรางบน (ชานชลาที่1) ของเมือง Rock Island แล้วทำการสร้างรถไฟเพื่อขนส่งไม้แปรรูปไปที่เมือง Rock Island ต่อไป

** ระหว่างที่เรารอการส่งไม้แปรรูปไปที่ Rock Island และเควสเพิ่มประชากรในเมือง Toledo ให้ได้ 100,000 คน หากเรามีเงินให้เราทยอยซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่งเอาไว้เลย (เลือกบริษัทที่อยู่ล่างสุดจะถูกกว่า) **

Railway Empire : Chapter 3 - Over the Mississippi

หลังจากที่เราสามารถส่งไม้แปรรูปไปที่เมือง Rock Island ได้ครบแล้ว สะพานจะสร้างเสร็จทันที แล้วเราจะสามารถสร้างรางรถไฟไปยังฝั่งตะวันตกหรือด้านซ้ายมือของแผนที่ได้แล้ว ต่อไปเควสหลักที่เราจะต้องทำจะเหลือเพียงเควสเดียวก็คือ ขนส่งผู้โดยสารจาก Toledo ไปยังเมือง Omaha ทั้งหมด 100 คน โดยไม่หยุดระหว่างทาง โดยเควสนี้จะเริ่มจากให้เราสร้างเส้นทางขึ้นมาใหม่ ซึ่งเราจะสร้างรางรถไฟที่เชื่อมจาก Chicago ไปยัง Rock Island จุดสำคัญจะอยู่ตรงที่ระหว่างเส้นทางนี้ เราจะต้องสร้างสถานีซ่อมบำรุง (Maintenance station) ไว้ระหว่างทางด้วย (ดูตามรูปด้านบน) จากนั้นทำการเชื่อมรางรถไฟจากสะพานข้างเมือง Rock Island ไปยังเมืองเป้าหมายของเรา ก็คือเมือง Omaha โดยระหว่างทาง เราจะต้องสร้างสถานีที่เมือง Des Moines ด้วย ซึ่งทั้ง 2 เมืองนี้ ให้สร้างสถานีแบบมี Signalling contraol ไปเลย

หลังจากนั้นทำการสร้างรถไฟเพื่อขนส่งผู้โดยสารจากเมือง Toledo ไปยัง Omaha สัก 5 ขบวนก่อน (สร้างทิ้งระยะเวลา) โดยระหว่างนี้ให้เราทยอยซื้อหุ้นของบริษัทคู่แข่งไปเรื่อยๆ เพื่อทำเควส ซื้อกิจการคู่แข่งอย่างน้อย 1 บริษัท

** แนะนำให้ทำเควส ซื้อกิจการคู่แข่งอย่างน้อย 1 บริษัท ให้เสร็จก่อนที่จะขนผู้โดยสารครบ 100 คน เพราะหากเราจบเควสหลักก่อนระบบจะตัดจบ Chapter ทันที (เราจะต้องเข้ามาเล่นต่ออีก) **

*** ถึงตรงนี้ เควสเพิ่มประชากรในเมือง Toledo ควรจะต้องเสร็จแล้ว ***

หลังจากที่เราสามารถซื้อกิจการคู่แข่งได้แล้ว ให้เรากลับไปสร้างรถไฟที่ส่งผู้โดยสารจากเมือง Toledo ไปยัง Omaha เพิ่มเรื่อยๆ จนสามารถส่งผู้โดยสารครบ 100 คน ก็จะจบ Chapter นี้

บทสรุป Railway Empire : Chapter 3 – Over the Mississippi

Comments

comments

Related posts