Resident Evil 2 : Tip – วิธีปลดล็อกตู้ล็อกเกอร์ในท่อระบายน้ำ

ตู้นี้จะอยู่ในส่วนสำนักงาน ช่วงแรกหลังจากที่เราเข้ามาในโซนของท่อระบายน้ำเลย โดยในห้องนี้จะมีซอมบี้อยู่ 2-3 ตัว และคำใบ้ของรหัสเปิดตู้นี้ จะเป็นแผ่นโฆษณางานดนตรีแจ๊ส ซึ่งจะวางตัวอักษรในโฆษณาไว้ 3 วง นั่นก็คือ SZF โดยเมื่อเปิดตู้ได้แล้ว เราจะได้กระสุน Lighting Hawk สำหรับ Leon และกระสุน MQ 11 สำหรับแคลร์ Claire

Related posts