Resident Evil 5 – Worship Area

เราจะยังคงอยู่ในซากโบราณกันต่อจาก Chapter 4-1: Caves เดินขึ้นมาด้านบน เราจะเจอประตู เมื่อเราสำรวจ จะพบว่า เราจะต้องหา ชิ้นส่วน 3 อัน มาวางเพื่อเปิดประตู อันแรกให้เราเดินไปด้านซ้าย (หันหลังให้ประตู แล้วเลี้ยวขวา) เราจะเจอฉาก ที่ชนเผ่าพื้นเมือง ใช้เครื่องยิงพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะคล้ายๆเลเซอร์ เป็นทางยาว ให้เราข้ามไปให้ได้ เราจะเจอศัตรูรออยู่อีกด้าน และศัตรูที่อยู่ด้านบน คอยยิงธนูใส่เรา

resident-evil-5-worship-area01

เมื่อกำจัดได้หมด ให้เราเดินขึ้นบันได มาตรงจุดที่มีพวกยิงธนูเคยยืนอยู่ เราจะเจอแท่น เมื่อสำรวจแล้ว เราก็จะได้เหรียญ Sea Emblem มา (ตามรูปด้านบน)

เดินกลับมายังจุดที่มีแสงอาทิตย์ยิงผ่าน โดยเราจะต้องกะจังหวะให้แสงอาทิตย์ผ่านไป แล้วรีบวิ่งไปตามทาง (ที่แสงอาทิตย์ผ่าน) ซึ่งเราจะสามารถหลบแสงได้จากช่องว่างที่อยู่ตามกำแพง

resident-evil-5-worship-area02

จากนั้นเดินมายังจุดที่คริสจะต้องส่งตัวเชว่า ให้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่ง เพื่อขึ้นไปเก็บเหรียญด้านบน (ตามรูปด้านบน) เราก็จะได้เหรียญ Sky Emblem

resident-evil-5-worship-area03

หลังจากได้เหรียญที่ 2 เดินข้ามมาฝั่งขวา หลบแสงจากพระอาทิตย์ มาตามทาง จนสุดด้านขวา เราก็จะเจอเหรียญที่ 3 คือเหรียญ Earth Emblem

เดินกลับมาที่ประตู แล้วเอาเหรียญทั้งหมด ใส่ไปในช่อง จะทำให้ประตุเปิดออก จากนั้นเดินขึ้นมาด้านบน (ระวังศัตรูที่จะคอยยิงธนูระเบิดใส่เราด้วย) เราจะเจอประตูบานใหญ่ เมื่อเปิดเข้าไป เราก็จะเข้าไปในส่วนด้านในตัวอาคาร ซึ่งจะเจอประตูที่เป็นรูปพระอาทิตย์ อยู่ด้านใน

เข้ามาด้านใน เราจะต้องแก้ปริศนา โดยการหมุนแท่นหิน เพื่อให้แสงส่องไปยังแท่นที่เป็นลิฟต์ลงไปด้านล่าง โดยแท่นที่เป็นลิฟต์จะมีพื้นสีขาว หรือสามารถสังเกตได้จากจุดกระพริบสีเหลืองในแผนที่ก็ได้ ในชั้นแรเราจะหมุนแค่อันเดียว เพื่อให้แสงส่องไปยังแท่นที่เป็นลิฟต์ จากนั้นเดินไปสำรวจตรงบริเวณพื้นสีขาวตรงแท่น เราก็จะลงไปด้านล่าง

ที่ชั้นล่างนี้ เราจะต้องแก้ปริศนาเหมือนเดิม แต่จะยากกว่าเดิมหน่อย และเราจะต้องเตะเสา ที่มันบังแสงอยู่ด้วย เมื่อเราสามารถส่องแสงให้ไปยังจุดเป้าหมายได้แล้ว เราก็จะลงไปด้านล่างได้

ชั้นสุดท้ายที่เราจะต้องแก้ปริศนาจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อย แต่หลักการเหมือนเดิม เมื่อเราสามารถยิงแสงไปยังจุดเป้าหมายได้แล้ว เราก็จะลงไปยังชั้นล่างสุดต่อไป

เมื่อเราลงมาที่ชั้นล่างนี้ เราจะเจอแท่นที่ด้าน เมื่อคริสและเชว่าเดินเข้ามา จะพบว่ามีพืชบางอย่างที่สามารถมีชีวิตและเติบโตขึ้นมาได้ในซากโบราณสถานแห่งนี้ (เป็นพืชที่เอาไปวิจัยเพื่อทำไวรัสขึ้นมา) แล้วคริสจะเดินสำรวจบริเวณนั้นต่อ ทำให้พบว่า บริษัทอัมเบลล่า ได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย จบ Chapter 4-2: Worship Area

Comments

comments

Related posts