Spore : Civilization Stage

หลังจากที่เรากดปุ่มวิวัฒนาการในด่านที่แล้ว (Tribal Stage) เราก็จะเข้าสู่ด่านที่สิ่งมีชีวิตของเราพัฒนามาถึงช่วงที่เราต้องแย่งชิงเครื่องเทศ หรือถ้าเปรียบกับโลกจริงๆ ก็คือยุคล่าอาณานิคมนั่นเอง โดยในหน้าจอแรกที่เราจะเจอหลังจากที่เราเข้ามาในด่านนี้ก็คือ

SPORE-Civilization-02

การสร้างศาลากลาง ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในโหมดการสร้าง คล้ายๆกับการสร้างในด่านที่ผ่านๆมา แต่จะเปลี่ยนเป็นสร้างสถานที่ ที่เราจะเอาไว้ใช้เป็นศาลากลาง (City Hall) แทน

และหลังจากเราสร้างศาลากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ออกแบบยานพาหนะ ที่จะเอาไว้ใช้ในการเก็บเครื่องเทศ หรือเป็นยานพาหนะที่เราจะเอาไว้ใช้กันทางบก

SPORE-Civilization-03

ซึ่งการออกแบบยานพาหนะนั้น เราจะสามารถปรับเปลี่ยนยานของเราให้เน้นไปในทางต่างๆ ได้ 3 ทาง คือ
– เน้นพลังชีวิตของยานพาหนะ
– เน้นพลังโจมตี
– เน้นความเร็ว

โดยเราจะสามารถดูค่าความสามารถได้จากด้านมุมขวาบน เมื่อเราสร้างยานพาหนะของเราเสร็จเรียบร้อยก็กดเครื่องหมายถูกด้านขวาล่างเพื่อไปยังขั้นต่อไป

SPORE-Civilization-05

หลังจากเข้าเกมเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะให้เราออกไปหา เครื่องเทศ ซึ่งจะเป็นควันสีแดง ที่กระจายไปทั่วแผนที่ เมื่อเราสามารถยึดได้แล้ว สังเกตว่าในแผนที่สัญลักษณ์เครื่องเทศจะกลายเป็นสีของเมืองเรา ยิ่งเราสามารถยึดเครื่องเทศได้มากเท่าไหร่ เงินเราก็จะยิ่งเพิ่มเร็วขึ้นเท่านั้น

เป้าหมายในการเล่นด่าน Civilization Stage

ในด่านนี้เป้าหมายในการเล่นคือ เราจะต้องครอบครองเมืองที่จะเกิดขึ้นมาในแผนที่ ให้ได้ครบทุกเมือง โดยจะสามารถแบ่งประเภทของเมืองและวิธีการยึดเมืองคู่แข่งได้ 3 ประเภท คือ
Military city คือ เมืองที่เน้นการปกครองและการสร้างยูนิตแบบทหาร รวมไปถึงวิธีการยึดเมืองของศัตรูด้วยวิธีการทหาร
Religious city คือ เมืองที่เน้นการปกครองและการสร้างยูนิตศาสนา รวมไปถึงวิธีการยึดเมืองของศัตรูด้วยวิธีการเผยแผ่ศาสนา
Economic city คือ เมืองที่เน้นการปกครองและการสร้างยูนิตเกี่ยวกับการค้า รวมไปถึงวิธีการยึดเมืองของศัตรูด้วยวิธีการค้าขายจนสามารถซื้อเมืองของศัตรูได้

การจัดสรรเมือง

เมื่อเรามีเงินมากพอแล้ว เราสามารถเข้ามาในเมือง เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้

SPORE-Civilization-06

โดยเราจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ดังนี้

ที่อยู่อาศัย – จะช่วยเพิ่มจำนวนประชากร และเพิ่มค่าความสุขและอัตราการผลิต
สถานบันเทิง – ช่วยเพิ่มค่าความสุขในเมือง
โรงงาน – ช่วยเพิ่มอัตราการผลิต จะทำให้เรามีเงินมากขึ้น
ป้อมปืน – ป้องกันการโจมตีจากศัตรู

**ก่อนที่เราจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ เราจะต้องเข้าโหมดออกแบบสถานที่ต่างๆก่อน**

วิธีการสร้าง

ให้เราลากสิ่งที่ต้องการจะสร้างไปวางในจุดที่เป็นวงกลม (เวลาลากมา วงกลมจะมีแสงขึ้นมา) โดยหลักในการสร้างคือ ให้เราวาง สถานบันเทิงหรือโรงงานก่อน โดย สิ่งก่อสร้าง 2 อย่างนี้ ถ้าเชื่อมกับศาลากลางหรือที่อยู่อาศัย เราจะได้โบนัสของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย แต่ถ้าสิ่งก่อสร้างทั้ง 2 เชื่อมกัน จะทำให้ค่าความสุขลดลง (หน้าสีแดง) หลังจากนั้นเราจึงค่อยวางที่อยู่อาศัย โดยเราจะต้องจัดสรรระหว่างการผลิตและความสุขของคนในเมืองให้สมดุลกัน

เงื่อนไขการวางสิ่งก่อสร้าง

โรงงาน – หากวางเชื่อมกับศาลากลางหรือที่อยู่อาศัยจะเพิ่มอัตราการผลิต แต่ถ้าวางติดกับสถานบันเทิงค่าความสุขจะลดลง
สถานบันเทิง – หากวางติดกับศาลากลางหรือที่อยู่อาศัยจะเพิ่มความสุข แต่ถ้าวางติดกับโรงงานค่าความสุขจะลดลง
ที่อยู่อาศัย – หากวางติดกับโรงงานหรือสถานบันเทิงจะเพิ่มค่าต่างๆได้ แต่ถ้าวางติดกับที่อยู่อาศัยหรือศาลากลางจะไม่เพิ่มอะไรเลย

วิธีการยึดเมืองศัตรู จะมีทั้งหมด 3 แบบ แบ่งตามประเภทของเมือง

แบบทหาร – เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ถ้าเริ่มมาเรามีเมืองที่ปกครองแบบทหาร เราก็แค่สร้างยานพาหนะ (อันเดียวกับที่เอาไปยึดเครื่องเทศ) แล้วเอาไปโจมตีใส่เมืองของศัตรู รอจนกว่าเมืองของศัตรูจะถูกทำลายหมด จนยกธงขาว เราก็จะสามารถยึดเมืองของศัตรูมาเป็นของเราได้

SPORE-Civilization-07

แบบศาสนา – จะคล้ายๆกับวิธีทางทหาร แต่จะเปลี่ยนจากโจมตีเป็น พยายามกล่อมคนในเมืองของศัตรูให้คล้อยตามเรา โดยเราจะสังเกตว่าการยึดเมืองแบบนี้ จะใช้วิธียิงโฮโลแกรม เพื่อกล่อมคนในเมือง จากนั้นรอจนกว่าแถบด้านบนเต็ม เราก็จะสามารถยึดเมืองของศัตรูได้สำเร็จ

SPORE-Civilization-08

แบบการค้า – แบบนี้จะเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อเมืองของศัตรู โดยให้เรากดไปที่เมืองของศัตรูแล้วเราจะเห็นสัญลักษณ์ลูกศร นั่นคือการเปิดเส้นทางการค้า แต่ก่อนที่เราจะเปิดเส้นทางการค้าได้ เราจะต้องผูกมิตรกับศัตรูเสียก่อน จากนั้นเมื่อเราเปิดเส้นทางการค้าได้แล้ว

SPORE-Civilization-09

ก็ให้เรารอสักพัก จนแถบด้านบนของเมืองศัตรูเต็ม ให้เราเข้าไปคุยที่เมืองเป้าหมายอีกครั้ง โดยครั้งนี้เราจะสามารถเลือกจำนวนเงินที่จะซื้อเมืองได้ โดยยิ่งใช้เงินเยอะ ก็จะมีโอกาสที่เราจะสามารถซื้อเมืองได้ง่ายขึ้น

**เพิ่มเติม**

– ถ้าเราสามารถยึดเมืองของศัตรูได้แล้ว เราจะสามารถเลือกได้ว่า เมืองที่เพิ่งยึดมาได้ จะให้ปกครองแบบไหน
– เราจะสามารถสร้างยานพาหนะประเรือได้ ก็ต่อเมื่อเรามีเมืองที่อยู่ติดกับทะเล
– เราจะสามารถสร้างเครื่องบินได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถยึดเมืองได้ระดับนึงแล้ว
– ยิ่งเราใช้ยานพาหนะในการยึดเมืองศัตรูมากเท่าไหร่ (ทุกประเภท) ก็จะยิ่งใช้เวลาน้อยลง
– เราจะสามารถป้องกันเมืองเราได้จากการสร้างป้อมปืนในเมนู การสร้างสิ่งก่อสร้าง

การฑูต

ในด่านนี้ เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเมืองอื่นๆ รวมไปถึงการผูกมิตร หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เลวร้ายถึงขั้นเป็นศัตรูกัน จากการแย่งเครื่องเทศหรือการโจมตีเมือง แต่การฑูตในด่านนี้จะยังไม่ค่อยมีความซับซ้อนหรือมีบทบาทมากเท่าไหร่ (เพราะยังไงเราก็จะต้องยึดทุกเมืองอยู่ดี) จะมีประโยชน์ในการผูกมิตรก็ต่อเมื่อ เราใช้วิธีการยึดเมืองแบบการซื้อเมือง ซึ่งก่อนที่เราจะเปิดเส้นทางการค้ากับเมืองอื่นได้ เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองนั้นๆก่อน

Related posts