Spore : Space stage – ออกเดินทางสู่จักวาล

หลังจากที่เราสามารถออกมาจากดาวเคราะห์ของเราได้แล้ว เราจะได้รับเควสให้ออกไปสำรวจที่ดาวใกล้ๆ

SPORE-Space-11

เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราออกมาจากดาวเคราะห์ของเราแล้ว ในแกแล็คซี่เดียวกันกับดาวเคราะห์ของเรา ก็ยังมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอยู่ด้วย

SPORE-Space-12

และเมื่อเราออกจากแกแล็คซี่ของเรา เราก็จะเจอจักวาล ที่จะประกอบไปด้วยแกแล็คซี่หลายๆแกแล็คซี่ ที่จะให้เราออกไปสำรวจต่อไป

SPORE-Space-13

กลับมาที่เควสของเราต่อ ให้เราเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่เป็นเป้าหมาย จากนั้นระบบจะให้เราตามสัญญาณไปจนเจอเมืองที่ดูเหมือนจะเป็นซาก

SPORE-Space-14

จากนั้นไม่นาน เราจะเจอยานออกมาโจมตีเรา ให้เราใช้ปืนเลเซอร์กำจัดศัตรูให้ได้

SPORE-Space-15

จากนั้นกลับมาที่ดาวเคราะห์ของเรา เพื่อส่งเควสและเติมพลังหลังจากที่ออกไปสำรวจจักวาล แล้วเราก็จะสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออัพเกรดยานของเราได้

Related posts