Spore : Space stage

หลังจากที่เรากดปุ่มวิวัฒนาการในด่านที่แล้ว (Civilization Stage) เราจะได้ออกแบบยานอวกาศของเราเอง ซึ่งก็จะคล้ายๆกับโหมดการสร้างยานพาหนะอื่นๆ

SPORE-Space-01

จากนั้นเมื่อเราเข้ามาในฉากดาวของเราแล้ว ระบบก็จะสอนเรื่องการบังคับยาน โดยจะให้เราบินผ่านวงกลมที่อยู่เหนือเมืองต่างๆ โดยเราจะสามารถบังคับยานขึ้น-ลงได้จากปุ่ม + , –

SPORE-Space-02

เมื่อเราทำเควสบังคับยานได้สำเร็จ ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราจะสามารถใช้ได้

SPORE-Space-03

โดยอย่างแรกที่เราจะได้ใช้คือ เรด้าร์ตรวจจับสัญญาณต่างๆ (แนะนำให้เปิดค้างไว้เลย ไม่ต้องปิด) โดยเรด้าร์นี้จะช่วยเราหาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือของพิเศษต่างๆที่เราจะสามารถเก็บได้

SPORE-Space-04

เครื่องมือชิ้นต่อไป คือ กล้องตรวจจับสิ่งต่างๆ (รูปกล้องส่องทางไกล ตัวที่2) เครื่องมือชิ้นนี้เวลาใช้ เราจะต้องคลิ๊กซ้ายค้างไว้ แล้วเล็งไปที่วัตถุที่เราต้องการตรวจสอบ จากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลของวัตถุสิ่งนั้น เช่น ชื่อพืช เป็นพืชขนาดเล็ก และอื่นๆ

SPORE-Space-05

ต่อไปจะเป็นเครื่องมือที่เราจะเอาไว้ดูดสิ่งต่างๆขึ้นมาไว้บนยานเรา โดยจะเป็นรูปวงแหวนที่อยู่ในแท็บกล่องเก็บของ วิธีใช้ ให้เราคลิ๊กซ้ายค้าง แล้วเราจะสังเกตว่ายานของเราจะมีวงแหวนเพื่อดูดสิ่งต่างๆขึ้นมา จากนั้นก็ให้เราเล็งไปที่วัตถุที่เราต้องการจะเก็บขึ้นมา ซึ่งเราจะได้ทำเควส เก็บสิ่งมีชีวิตที่กำลังป่วย เมื่อเราดูดขึ้นมาบนยานของเราแล้ว ให้เราเอาไปปล่อยไว้ในเมือง โดยวิธีปล่อย ก็ให้เราเลือกไปที่แท็บกล่องเก็บของ จากนั้นคลิ๊กสิ่งที่เราต้องการจะปล่อยลง แล้วเลือกจุดที่ต้องการจะปล่อยจากนั้นกดคลิ๊กซ้ายค้างไว้ ก็จะเป็นการปล่อยวัตถุลงจากยาน

SPORE-Space-06

เครื่องมือตัวสุดท้าย ที่เราจะได้เรียนรู้ในเบื้องต้นก็คือ ปืนเลเซอร์ โดยให้เราเลือกแท็บสีแดง (รูปเป้าเล็งปืน) จากนั้นเลือกเลเซอร์ แล้วเคสจะให้เราไปยิงสิ่งมีชีวิตที่กำลังเป็นโรค เราจะสังเกตได้จากมีควันสีเหลืองติดตัว และมีลูกศรอยู่บนหัว ให้เรากำจัดให้ครบแล้วเราก็จะจบเควส

SPORE-Space-07

เมื่อเราจบเควสแนะนำเบื้องต้นแล้ว ระบบจะบังคับให้เราซื้อถังพลังงานระดับ 1 เมื่อเราซื้อเรียบร้อย ก็ให้เราหมุนลูกกลิ้งจนสามารถออกไปนอกดาวเคราะห์ของเรา เพื่อออกไปผจญภัยในอวกาศต่อไป

Related posts