This War of Mine : Characters

ข้อมูลตัวละคร

005

Anton
Abstinent : ไม่กินเหล้า
Good Mathematician : คราฟยาและสมุนไพรเร็วกว่าปกติ
จำนวนช่องกระเป๋า : 8

 

006

Arica
Sneaks Quietly : เสียงที่ใช้ในตอนกลางคืนจะเงียบกว่าปกติ
Smoker : สูบบุหรี่ (แล้วจะมีความสุขขึ้น)
จำนวนช่องกระเป๋า : 10

 

007

Boris
Strong But Slow : แบกของได้เยอะแต่ช้า
Smoker : สูบบุหรี่ (แล้วจะมีความสุขขึ้น)
จำนวนช่องกระเป๋า : 17

 

008

Bruno
Good Cook : ทำอาหารหรือต้มน้ำใช้วัตถุดิบน้อยกว่าปกติ
Smoker : สูบบุหรี่ (แล้วจะมีความสุขขึ้น)
จำนวนช่องกระเป๋า : 10

 

009

Cveta
Loves Children : มีความสุขเพิ่มขึ้นเมื่อเจอเด็ก
จำนวนช่องกระเป๋า : 8

 

010

Emilia
Talented Lawyer : เสียกำลังใจน้อยกว่าปกติ
จำนวนช่องกระเป๋า : 10

 

011

Katia
Coffee Drinker : ชอบกินกาแฟ
Bargaining Skills : สามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่นแล้วได้ราคาดีกว่าปกติ
จำนวนช่องกระเป๋า : 12

 

012

Marin
Handyman : ใช้วัตถุดิบในการคราฟเฟอร์นิเจอร์และอาวุธน้อยกว่าปกติ
Coffee Drinker : ชอบกินกาแฟ
จำนวนช่องกระเป๋า : 10

 

013

Marko
Skilled Scavenger : หากเอาไว้เฝ้ายามอาจจะได้ไอเท็มมาฟรีๆ
จำนวนช่องกระเป๋า : 15

 

014

Pavle
Fast Runner : วิ่งเร็วกว่าคนอื่น
จำนวนช่องกระเป๋า : 12

 

015

Roman
Trained In Combat : ต่อสู้ได้ดีและอาจทำร้ายคนอื่นเมื่ออารมณ์ไม่ดี
Smoker : สูบบุหรี่ (แล้วจะมีความสุขขึ้น)
จำนวนช่องกระเป๋า : 10

 

016

Zlata
Bolsters Spirits : สามารถเล่นกีต้าและช่วยให้กำลังคนในกลุ่มได้
จำนวนช่องกระเป๋า : 12

Related posts