This War of Mine : Decrepit Squat

33

Overview

ถูกใช้เป็นที่พักของคนไร้บ้านที่ชื่อ Grisha
ที่นี่ เราจะไม่พบอาหารเลย (ขนาด Grisha ยังเดินมาขออาหารจากเราเลย)
ถ้าแบ่งอาหารให้ Grisha แล้วจะพาไปพบจุดที่ซ่อนของไว้ (ให้แค่เนื้อก็ได้นะ)
ของที่เราจะได้ที่จุดลับคือ Pure Alcohol และเพชร
ถึงที่นี่จะไม่มีอาหาร แต่เป็นคลังอุปกรณ์ที่จะใช้ในการคราฟของ (ต้องมาแบกของหลายรอบมากกว่าจะหมด)
ถ้าเราไม่แบ่งของกินให้ Grisha ในเวลาที่กำหนด เราจะได้พบศพของเขาได้ อิอิ

Area Details

ระดับอัตราย : ปลอดภัย
NPC : Grisha
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : ชแลงหรือที่สะเดาะกุญแจ 1 จุด
เลื่อย 1 จุด

Related posts