This War of Mine – Father’s Promise – Locations : Airport

Overview

สนามบินร้างที่ถูกยึดโดยพวกทหาร หากเราได้มาสำรวจที่นี่ แล้วเจอทหาร เราก็จะถูกโจมตีทันที ที่นี่จะไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับลูกสาวเรา แต่มีของให้เราเก็บมากมาย โดยเฉพาะหากเราสามารถจัดการกับพวกทหารได้ เราก็จะสามารถขโมยปืนมาใช้ได้อีกด้วย

ปล.สำหรับคนที่ไม่อยากฆ่าใคร ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้ เพราะเหมาะแก่การเก็บของและปืนจากทหารมากกว่า

Area Details

ระดับอัตราย : อันตราย
NPC : ทหาร 2 นาย (โจมตีเรา)
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : จอบ 2 จุด และชแลงหรือสะเดาะกุญแจ 1 จุด

 


Related posts