This War of Mine – Father’s Promise – Locations : Looted Gas Station

Overview

ปั๊มน้ำมันที่โดนปล้นไปเรียบร้อยแล้ว เราจะสามารถมาได้ก็ต่อเมื่อ เราได้เบาะแสจากร้านขายยา (Pharmacy) โดยเป็นหนึ่งในสองที่ ที่เราจะต้องค้นหาเบาะแสของลูกสาวเรา (โรงเรียน และปั๊มน้ำมัน)

ซึ่งที่นี่เราก็จะได้พบกับคนไร้บ้าน ที่เดินไป เดินมา แต่เมื่อเราเข้าไปถามถึงลูกสาวเรา เค้าก็จะบอกว่าไม่เห็น (นั่นหมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้) แนะนำว่า การมาที่นี่ก็เพื่อเก็บของเพียงอย่างเดียว

Area Details

ระดับอัตราย : ปลอดภัย
NPC : คนไร้บ้าน 1 คน
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : เลื่อย 1 จุด
ชแลงหรือสะเดาะกุญแจ 1 จุด
จอบ 1 จุด

 


Related posts