This War of Mine – Father’s Promise – Locations : Old Church

Overview

สถานที่สุดท้าย ของภาคเสริม Father’s Promise คือโบสถ์ที่เปิดเป็นที่พักอาศัยและที่ทำการของศูนย์ช่วยเหลือ แต่เมื่อเรามาถึง เราจะพบศพของประชาชน นอนกองอยู่ด้านนอกมากมาย

และที่นี่เอง เราก็จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมไปถึงลูกสาวของเราด้วย

Area Details

ระดับอัตราย : ปลอดภัย
NPC : บาทหลวง และผู้รอดชีวิตบางส่วน
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : –

 


Related posts