This War of Mine – Father’s Promise – Locations : Toy Store

Overview

ซากร้านขายของเล่น ที่อยู่ในย่านการค้า เป็นสถานที่เดียวในระแวกนี้ที่ยังสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ (เพราะมีชั้นใต้ดิน) เป็นสถานที่ ที่เราจะสามารถมาได้หลังจากเหตุการณ์ในโรงพยาบาล เพราะต้องการตามหาหมอเจฟิมอล (รักษาลูกสาวเรา) ที่ถูกพวกทหารจับตัวมาไว้ยังสถานที่นี้

ที่นี่ค่อนข้างอันตรายเพราะทหารที่จับหมอมาขัง เพื่อเค้นความจริงเกี่ยวกับพวกผู้ก่อการร้ายที่หมอเคยรักษาไป (เข้าใจว่าหมอเป็นพวกเดียวกับผู้ก่อการร้าย) และเราจะต้องเข้าไปช่วยหมอ จากพวกทหารที่จบตัวหมอมาให้ได้

Area Details

ระดับอัตราย : อันตราย
NPC : ทหาร 3 นาย และหมอที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : สะเดาะกุญแจ 1 จุด

 


Related posts